'Kızlı-erkekli eve polis karışmasın'

'Kızlı-erkekli eve polis karışmasın'
'Kızlı-erkekli eve polis karışmasın'
MetroPOLL'ün anketine katılanların çoğunluğu kızlı-erkekli evi doğru bulmuyor. Hatta yasaklanmasından yana. Buna karşın çoğunluk yine de polis müdahalesi istemiyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın başlattığı ‘kızlı-erkekli öğrenci evi’ tartışmasına dair MetroPOLL tarafından yapılan araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 56’sı devletin öğrencilere yeterli barınma imkânı sağlamadığını düşünürken, bu evlere karşı çıkanların oranı ise dikkat çekici düzeyde. Araştırmaya katılanların yüzde 69’u ‘kızlı-erkekli’ evi doğru bulmuyor. Bu evlerin yasaklanmasını destekleyenlerin oranı da yüzde 55. Ankete katılanlar arasında AK Parti seçmeninin olduğunu söyleyenler yüzde 80’i, BDP ’lilerin yüzde 46’sı, MHP ’lilerin yüzde 33’ü ve CHP ’lilerin de yüzde 15’i yasaklama önerisini destekliyor. Buna rağmen ankete katılanların çoğunluğunun polis müdahalesine ve vatandaşın ihbarcılığa itilmesine karşı çıkması dikkat çekiyor.
Prof. Dr. Özer Sencar, Prof. Dr. İhsan Dağı, Prof. Dr. Doğu Ergil, Doç. Dr. Sıtkı Yıldız ve Dr. Vahap Coşkun’un yürüttüğü ve 31 ilde 23-25 Kasım tarihleri arasında toplam 1263 kişi ile yapılan ‘Özel Hayata Müdahale’ başlıklı çalışmanın sonuçlarına göre, ‘öğrenci evlerinin polis tarafından izlenmesini doğru bulanlar, yüzde 37. AK Partililerin yüzde 54’ü de yine polis denetiminden yana. Ancak katılımcıların yüzde 54’lük bir çoğunluğu polis veya devlet tarafından evlerin izlenmesini doğru bulmuyor. Benzer bir sonuç ihbarcılık konusunda da ortaya çıkıyor. Vatandaşın bu evleri ihbar etmesini destekleyenlerin oranı yüzde 42 gibi gözardı edilemeyecek düzeyde. Buna karşın bunu doğru bulmayanlar oranı yüzde 50’lik çoğunluğu oluşturuyor. 

Yaşam tarzına müdahale 

Ankette “18 yaşını bitirmiş insanların kaldığı evlerin kızlı-erkekli kaldıkları gerekçesiyle basılması”nı onaylayanların oranı yüzde 34’te kalırken, onaylamayanların oranı yüzde 58’e çıkıyor. Bu durumda bile AK Partililerin yüzde 54’ü polis baskınını onaylıyor. Anketi yorumlayan araştırmacılar, sonuçların AK Parti tabanında ciddi düzeyde ‘müdahaleci’ bir eğilimin varlığının ortaya çıktığı görüşünde. Buna karşın “Hükümet özel hayata müdahale etmeli mi?” sorusu tam tersi bir sonuca işaret ediyor. Buna göre, ankete katılanların yüzde 73’ü etmemesi gerektiğini, yüzde 20’si ise etmesi gerektiğini söylüyor. AK Partililer arasında devletin özel hayata müdahale etmesi gerektiğini söyleyenlerin oranı da yüzde 30. Bir başka dikkat çekici sonuç da hükümetin pratikte özel hayata müdahale edip etmediği sorusunda görülüyor. Katılanların yüzde 43’ü hükümetin özel hayata müdahale ettiği, yüzde 50’si ise etmediği kanaatinde. Muhalefet partilerinde hükümetin müdahale ettiği algısı bekleneceği gibi hayli yüksek. CHP’lilerin yüzde 78’i, MHP’lilerin yüzde 61’i ve BDP’lilerin yüzde 55’i özel hayata müdahale edildiği kanısındalar. AK Parti seçmeninin yüzde 22’si de muhalefetin bu algısını paylaşıyor. Ankette yaşam tarzının tehdit altında olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 37. Yüzde 59’u bu kanaati paylaşmadığını belirtiyor.
Yine ankette son günlerin tartışma konularından olan AK Parti’nin otoriterleşip otoriterleşmediğine de yanıt arandı. Ankette sorulan “AK Parti otoriterleşiyor mu, demokratikleşiyor mu?” sorusuna verilen yanıt neredeyse ikiye bölünmüş durumda. Çoğunluk yüzde 43’le AK Parti’nin giderek otoriterleştiğini söylerken yüzde 42 ise demokratikleştiği kanaatinde. AK Parti tabanı yüzde 69 ile partilerinin demokratikleştiğini düşünüyor. Partilerinin otoriterleştiğini düşünenlerin oranı da yüzde 19.