Koç Üniversitesi'nde 'mutlu son' için gergin bekleyiş

Koç Üniversitesi'nde 'mutlu son' için gergin bekleyiş
Koç Üniversitesi'nde 'mutlu son' için gergin bekleyiş
Dün akşam üniversite yönetiminden işçilerin geri alınacağı ve sabah sözleşme imzalanacağı sözü alındı ama okul hala imzaları atmadı. Öğrenciler: Yağmur altında beklemeye devam ediyoruz, herkes çok gergin...
Haber: ELİF İNCE - elif.ince@radikal.com.tr / Arşivi

İSTANBUL - Koç Üniversitesi’nden çıkartılan 160 taşeron işçi için tutulan nöbet bir haftadır devam ediyor. Dün yönetimle uzlaşma sağlayarak işçilerin yeni taşeron firmada çalışmak üzere işe geri alınacağına dair söz aldıklarını anlatan öğrenciler, ''Okul sözleşmeyi sabah imzalayacağını söyledi ama hala bir yanıt yok. Herkes yağmurun altında bekliyor, çok gerginiz'' dedi.


22 MADDENİN 18'İ KABUL EDİLMİŞTİ
Öğrencilerden Büşra Ferlioğlu, yaşananları şöyle anlattı: ''Dün müzakereler sonucunda yönetimle prensipte anlaştık. İşçilerin yeni taşeron firmada işe alınması, iş güvencesi ve bir taşeron denetleme komisyonunun kurulmasını da içeren 22 maddelik taleplerin 18'i kabul edildi. Üniversitenin genel sekreteri Murat Halimoğlu, üniversite ve taşeron firmayı bağlayan taahütnamenin bu sabah imzalayacağını söylemişti. Hatta sabah 10:30'da okuldan çıkıp tazminatları almak üzere eski taşeron firmaya gitme planları yaptık, servis ayarladık. Ancak hala bir cevap yok, bir grup Halimoğlu'nun odasının önünde bekliyor ayrıca yağmurun altında nöbete devam ediliyor. Herkes çok gergin ve sinirli'' dedi.


İşçi, akademisyen ve öğrencilerin daha önce yönetime ilettikleri talepleri şöyle:

* 2 Nisan 2013 günü işten çıkartılan işçilerden, tekrar Koç Üniversitesi bünyesindeki taşeronlarda çalışmak isteyenlerin tamamı işe alınsın. Bütün işçilerle bireysel iş sözleşmesi imzalansın ve birer örnekleri işçilere verilsin.

* Yeniden işe alınarak iki ayrı taşeron bünyesinde istihdam edilecek olan tüm işçilere İş Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca eşitlik ilkesi uygulansın.

* İşçilerin tamamı ile ilgili olarak 6 ay içerisinde işten çıkartılamayacakları hususunda İş Kanunu’nun 18. maddesine uygun olarak iş güvencesi konusunu düzenleyen bir protokol imzalansın.

* Koç Üniversitesi bünyesindeki taşeronlarla ek protokol düzenlenerek, işçilerin onayı ya da talebi olmaksızın alt işveren-asıl işveren sözleşmesi süresince Koç Üniversitesi dışında rotasyon yoluyla istihdamının önüne geçilsin.

* Asıl işveren-alt işveren sözleşmesinin bitiminde, yeni bir taşeronla sözleşme yapıldığı takdirde Koç Üniversitesi’nin bünyesinde hizmet veren işçilerin yeni taşerona devri esas alınsın.

* İşçilerin yıllık izin süresi ve ihbar süresi ilk işe girdikleri tarih dikkate alınarak hesaplansın, bu hususta işçilerin bir hak kaybı yaşamasının önüne geçilsin.

* İşe geri alınan işçilerin tamamına en az 1.000 TL ücret verilsin. İşçilere verilen ücrete her yıl TÜFE oranında zam yapılsın.

* İşe geri alınan işçilere sağlanan yemek yardımı konusunda, Koç Üniversitesi’nin öğretim elemanları ve idari personeli ile aynı koşullar sağlansın.

* Günlük işe giriş yoklamalarında insan onuruna aykırı olduğu gözetilerek parmak izi uygulamasına son verilsin. Parmak izi, avuç izi, retina taraması gibi yöntemler yerine yoklama konusunda bir alternatif üretilsin.

* Öğretim elemanları, öğrenciler, işçilerin temsilcilerinden oluşan bir Taşeron İzleme Kurulu kurulsun. Bu kurulla ilgili olarak aşağıda sıralanacak ek maddeler kabul edilsin:

* Taşeron İzleme Kurulu kuruluş sürecinden başlamak üzere Üniversite İdaresi’nden bağımsız olacaktır.

* Taşeron İzleme Kurulu, Koç Üniversitesi bünyesindeki bütün taşeronların İş Kanunu’na uygun hareket edip etmediği hususunda denetim ve gözlem yapma hak ve yetkisine sahip olacaktır.

* Taşeron İzleme Kurulu, işçilerin çalışma koşulları ile ilgili şikayetlerinin değerlendirildiği ilk kurul olacaktır.

* İşçilerden alınacak her türlü onay ve işçilere imzalatılacak her türlü belge, Taşeron İzleme Kurulu’nun denetim ve gözetimi altında gerçekleştirilecektir.

* En az haftada bir saat olmak üzere işçilerin mesai saatleri içerisinde Taşeron İzleme Kurulu ile toplantı yapmalarına izin verilecektir.

* Bu Kurul ile ilgili bir protokol düzenlenecektir.NE OLMUŞTU?
Koç Üniversitesi’nin, ISS adlı taşeron firmayla sözleşmesini feshetmesi üzerine, temizlik, ulaşım gibi hizmetlerde çalışan 160’ın üzerinde personel işsiz kalmış, işten çıkarmaların duyulmasıyla birlikte öğretim üyeleri ve öğrenciler de bu duruma tepki göstermişti. Öğretim üyeleri kendi aralarında 179 imza toplayarak rektörlüğe teslim ederken, öğrenciler de geçen hafta salı akşamı okulun kapısında çadır kurup ateş yakmış ve işçilerle birlikte sabaha kadar nöbet tutmuştu.

İşçilerin, öğrencilerin desteğiyle sürdürdüğü direnişin 5. gününde Üniversite Genel Sekreteri Murat Halimoğlu eylem alanına gelerek üç maddelik bir uzlaşı önerisi sunmuştu.