Komisyonu dinleyen yok!

Bilinçsizce nehir yataklarından kum ve çakıl alınması nedeniyle Yeşilırmak üzerindeki Hasan ve Suat Uğurlu, Kızılırmak üzerindeki Derbent ve Altınkaya barajlarında ortaya çıkan tehlike sürüyor.

SAMSUN - Bilinçsizce nehir yataklarından kum ve çakıl alınması nedeniyle Yeşilırmak üzerindeki Hasan ve Suat Uğurlu, Kızılırmak üzerindeki Derbent ve Altınkaya barajlarında ortaya çıkan tehlike sürüyor. Tüm uyarılara karşın taş ocakları nehir yataklarından kum almaya devam ediyor. Bir ay önce Samsun Valiliği'nin talimatıyla oluşturulan komisyon, barajların tehlike altında olduğunu duyurmuştu. Ancak aradan geçen süre içerisinde iki nehir yatağından da malzeme alımı ve ilgili kuruluşlarca ruhsatlandırma işlemlerine ara verilmediği, ocakların ruhsat şartına uyup uymadıklarının da kontrol edilmediği ifade edildi.