'Komünizm' alerjisi

Anayasa Mahkemesi, daha önce AİHM'nin aynı gerekçeyle Türkiye'yi mahkûm etmesini dikkate almadan, Komünist Parti'ye yalnızca adı nedeniyle ihtar verdi.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, daha önce AİHM'nin aynı gerekçeyle Türkiye'yi mahkûm etmesini dikkate almadan, Komünist Parti'ye yalnızca adı nedeniyle ihtar verdi. Altı ay içinde parti adından bu kelime çıkarılmazsa, kapatma davası açılacak. Karara daha önce de RP'nin kapatılma kararına karşı çıkan Anayasa Mahkemesi üyeleri Haşim Kılıç ve Sacit Adalı muhalif kaldı.
Yargıtay Başsavcılığı, tüzüğü veya programında komünizmi savunmadığı tespitini yapmakla birlikte, sırf 'komünist' adıyla parti kurulmasının Siyasi Partiler Yasası'na aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle Komünist Parti'ye ihtar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Bu istemi oyçokluğuyla kabul eden Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin kararı, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Mahkeme, Siyasi Partiler Yasası'nın 96. maddesine aykırı olarak 'komünist' adını kullandığı için Komünist Parti'ye ihtar verdi ve bu aykırılığı gidermesi için altı aylık süre tanıdı. Parti bu sürede adındaki 'komünist' ifadesini çıkarmazsa, Yargıtay Başsavcılığı bu kez kapatma davası açabilecek.
İki üyenin karşı görüşü
Karara, daha önce de RP'nin kapatılması kararına muhalif kalan başkanvekili Haşim Kılıç ile üye Sacit Adalı karşı çıktı. Kılıç, karşı oy yazısında şöyle dedi:
"Başsavcılık, bu partinin herhangi bir diktatörlüğü savunmadığı ya da yerleştirmeyi amaçlamadığını açıkça belirtmektedir. Bu durumda sadece ismindeki bir sözcüğü kaldırmaması nedeniyle verilen ihtar kararı, olası bir kapatma davasında, kararı doğrudan etkileyen bir etki ve niteliğe sahip olmasından ötürü önemli bir aşama olarak değerlendirilmelidir. Bu evrede ihtar kararına gerek kalmadan olası kapatma davasının açılması da engellenmiş olacaktır."
Adalı da karşı oy yazısında, Anayasa'da parti adları konusunda yasak bulunmadığına dikkat çekti ve "Kapatma yaptırımına varabilecek yolu açacak olan ihtar verilmesi, Anayasa'ya uygun değildir" dedi.
Yalnızca adındaki komünist ifadesi nedeniyle
bir partinin kapatılma tehdidiyle yüz yüze gelmesi, ilginç bir duruma da yol açtı. Çünkü Türkiye'de değil komünist adını kullanmak, bu ideolojiyi savunmak da suç değil. Komünizm propagandası yapıp bu yönde örgütlenmeyi cezalandıran TCK 141 ve 142. maddeler 1991 yılında kaldırılmıştı.
AİHM: Özgürlük ihlali
Anayasa Mahkemesi 1992'de Türkiye Birleşik Komünist Partisi'ni (TBKP) kapatmış, iki kapatma nedeninden birini parti adında
'komünist' ifadesinin bulunması olarak göstermişti. Bunun üzerine TBKP, AİHM'ye dava açmış ve sonuçta Türkiye örgütlenme özgürlüğünü ihlal suçundan mahkûm edilmişti.


  ETİKETLER:

  Türkiye

  ,

  Ankara

  ,

  Anayasa