Konak Pier Yargıtay kararıyla el değiştiriyor

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, İzmir'in önemli alışveriş merkezlerinden Konak Pier'in üst kullanım hakkını 18 milyon 300 YTL vererek satın alan Ege Varlık A.Ş'yi üzdü.

İZMİR - Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, İzmir'in önemli alışveriş merkezlerinden Konak Pier'in üst kullanım hakkını 18 milyon 300 YTL vererek satın alan Ege Varlık A.Ş'yi üzdü. 25 yıllık üst hakkını elinde bulundurmasına karşın İş Bankası'na olan kredi borcunun ödemesini aksattığı gerekçesiyle Konak Pier'i Ege Varlık'a kaptıran İzmer A.Ş.'yi sevindiren Yargıtay satışı uygun bulan İzmir 1'inci İcra Hukuk Mahkemesi'nin kararını bozdu.
Ege Varlık'la İzmer arasındaki hukuk savaşının gelişimi şöyle oldu: Konak Pier, 1996'da İzmer 'e 25 yıllığına kiralandı. Balıkçı halini 30 milyon doları aşan yatırımla restore ederek alışveriş merkezi haline getiren İzmer, İş Bankası'ndan kredi kullandı. Restore edilerek altı yılda alışveriş merkezine dönüşen Konak Pier, üç ay kadar faaliyet gösterdi. Ancak mülkiyet ve imar planlarından kaynaklanan sorunlar yüzünden kısa bir süre sonra mühürlendi. Bir yıla yakın kapalı kaldıktan sonra Pier, 2004 yılında 56 dükkânla kapılarını yeniden açtı. İzmer'in İş Bankası'ndan aldığı kredi iki yıl önce Ege Varlık tarafından kapatıldı. Yapılan temlik anlaşması gereği toplam 56 işyerinin bulunduğu alışveriş merkezi satışa çıkarıldı. İzmir 13'üncü İcra Müdürlüğü'nde yapılan ihalede başka rakibi olmayan Eğe Varlık 18 milyon 300 YTL karşılığında, üst kullanım hakkını aldı. Şirket, daha önce de işletme mülkiyeti TMSF'de olan EGS Park Mavişehir'deki 150 dükkânı satın almıştı.
'Ayrı şartname hazırlanmalıydı'
İzmer satışın iptali için İzmir 1'inci İcra Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Davada, üst kullanım hakkı İzmer A.Ş. ye ait üzerinde binalar olan 3 ve 5 parseller, mendirekten oluşan 1 nolu parselin satış şartnamesinin ayrı ayrı hazırlanması gerektiği iddia edildi. Mahkeme satışın uygun olduğuna karar verince İzmer temyize gitti. Yargıtay 12'nci Hukuk Dairesi, İzmer lehine kara vererek, üç adet parselin aynı anda satışını yanlış bularak 'ihalenin feshedilmesi gerekirdi' dedi. İzmer Genel Müdürü Ruşen Sökeli, Yargıtay'ın kararının kendileri için çok önemli olduğunu, artık itirazlar da olsa kararın değişmesinin mümkün olmadığını öne sürdü.
Sökeli, işlemin uygunsuzluğunun kanıtlandığını belirterek şöyle konuştu: "Tashihi karar aşaması var. Karşı taraf tekrar satış yoluna gidebilir. Ancak, bu işlemler 1-1.5 yıl sürer. Bu süre zarfında borçlar da ödenir. Konak Pier'deki üst hakları halen bizim" dedi. (Radikal, dha)