Konferans bitti yankısı sürüyor

Protestolara ve mahkeme kararına rağmen yapılan 'Ermeni konferansı'nın yankıları sürüyor.
Konferansın durdurulmasına ilişkin mahkeme kararına Ankara Üniversitesi (AÜ) Senatosu'ndan sert tepki geldi.

ANKARA - Protestolara ve mahkeme kararına rağmen yapılan 'Ermeni konferansı'nın yankıları sürüyor.
Konferansın durdurulmasına ilişkin mahkeme kararına Ankara Üniversitesi (AÜ) Senatosu'ndan sert tepki geldi. Kararı, 'Üniversitelerimizin geleceği için tehlikeli bir örnek' diye eleştiren senato dün şu açıklamayı yaptı:
'Durdurma kararı özerkliğe müdahale'
"Yargı kararına uyulması gereğini tartışmamakla birlikte, konferansın yürütmeyi durdurma kararıyla engellenmesini, çağdaş üniversitenin olmazsa olmaz ilkeleri olan bilimsel özerklik ve düşünce özgürlüğüyle bağdaştırmak mümkün değil. Toplantı konusunun ele alınış biçiminin tarafımızdan benimsenmiş olup olmaması olgusundan bağımsız olarak, söz konusu yürütmeyi durdurma kararının, bu ilkeleri açıkça ihlal ettiği ve üniversitelerimizin geleceği için tehlikeli bir örnek oluşturduğu inancındayız. Anılan yürütmeyi durdurma kararıyla Anayasa'nın 130. maddesinde güvence altına alınan üniversitelerin bilimsel özerkliğine müdahale edilmiştir. Bilimsel özerklik, üniversitelerin sadece yasama ve yürütme organlarının bilim özgürlüğüne müdahale edememesinin bir güvencesi olmayıp, aynı zamanda yargı organlarının bilim özgürlüğüne müdahale etmelerine engeldir."
Malatya İnönü Üniversitesi Senatosu ise konferansı 'bilimdışı buldu. Rektör Prof. Dr. Fatin Hilmioğlu, senato üyeleriyle yaptığı açıklamada, Batı ülkelerinin konuyu siyasal bir yaklaşımla ele aldığını ve kendi parlamentolarında soykırımın varlığını kabul eden yasalar çıkardığını hatırlatarak şunları söyledi:
"Ülkemizdeki birtakım kişiler ve kurumlar da körü körüne bir Batı sevdası uğruna bu oyunun parçası olabildi. Başta sayın Başbakan olmak üzere diğer bazı siyasilerin önerileriyle yeniden yapılmasına karar verilen toplantının üzerine siyasetin gölgesi düştü. Siyasilerin kararıyla yapılan toplantının bilimsel olmaktan çok siyasal sonuçları olacağı açıktır. Konunun önemiyle orantılı yeterli nitelikte ve sayıdaki uzmandan yoksun, önyargılı ve siyasetin gölgesi düşmüş olan bu toplantıyı, bilim dışı olarak değerlendiriyor ve tüm sonuçlarıyla reddediyoruz. Yargı kararını hiçe sayarak toplantının düzenlenmesine öncülük eden, katkı sağlayan kişi ve kurumları şiddetle kınıyoruz." (Radikal, aa)