@ismailsaymaz

Konuşma pekiyi, uygulama sıfır! Sonuç: 11 ölü

Konuşma pekiyi, uygulama sıfır! Sonuç: 11 ölü
Konuşma pekiyi, uygulama sıfır! Sonuç: 11 ölü
11 işçinin öldüğü Esenyurt'taki alışveriş merkezi inşaatı faciasıyla ilgili ortaya çıkan gerçek: İhmaller aylar önce işçi güvenliği kurulunda konuşulmuş, hiçbir karar uygulanmamış. Eksiklikleri yazan iş güvenlik uzmanları ceza alırken kararları yerine getirmesi gereken işveren temsilcisi beraat etti
Haber: İSMAİL SAYMAZ - ismail.saymaz@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL - Esenyurt’ta 11 işçinin yanarak öldüğü alışveriş merkezi inşaatının yapımını üstlenen Kayı İnşaat’ın, faciadan önceki sekiz aya ilişki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu toplantısı tutanaklarında, yangına yol açan ihmallerin tek tek sıralandığı halde önlem alınmadığı ortaya çıktı. Aylık tutanakların her birinde, işçilerin kaldığı çadır alanının düzenlenmesi, düzenlenmediği takdirde ceza kesilmesi, ilk yardım ve yangın ekiplerinin oluşturulması, panolardaki kaçak akım ve elektrikli el aletlerinin periyodik bakımının yapılması, koğuşlarda bir yangın sırasında tahliyeyi sağlayacak düzenlemelerin sağlanması ve yeterli sayıda yangın söndürme cihazının bulundurulması şart koşuluyor. Tutanaklarda, kararların takibinin yapılacağı ifade edildiği halde hiçbir önlem alınmadığı anlaşılıyor. Dahası, hukuki bağlayıcılığı olan tutanaklara imza koyan iki iş güvenlik uzmanı ve bir denetmen ceza alırken, işveren temsilcisi olarak kurul başkanlığı yapan ve kararları yerine getirmekle yükümlü olan Erdal Gümüş ise suçsuz bulunarak, beraat etti.  

İşte, ay ay Kayı İnşaat’ın İş Güvenliği ve Sağlığı Kurulu toplantılarının tutanakları: 

10 Haziran 2011: Koğuş bölgesindeki havalandırmanın yetersiz olduğu ve bunun çözülmesi

Elektrik, makine ve kaba inşaat işlerinden sorumlu mühendislerin atanması

Taşeron firmaların uzman ve doktor temini

Kaçak akım rölelerinin panolara takılmasıyla ilgili olarak başka bir toplantının yapılması

 

11 Temmuz 2011:  Koğuş ve tuvalet temizlik çalışanının yeterli olmayıp ilave eleman alınması

Koğuş bölgesindeki havalandırma çalışmalarının hızlandırılması

Taşeron firmalarının uzman ve doktor temini

Kaçak akım rölelerinin panolara takılmasının devamı ve takibi

Sahada çalıştırılan elektrikli el aletlerinin aylık periyodik bakımlarının ilgili birimler tarafından yaptırılmasının devamı 

 

22 Ağustos 2011: Koğuş ve tuvalet temizlik çalışanının yeterli olmadığı, ilave eleman alınması

Koğuş bölgesindeki havalandırma çalışmalarının hızlandırılması ve havalandırma kumanda bölümünün mevcut yerden alınarak başka bir bölüme alınması

Taşeron firmaların uzman ve doktor temininin devamı

İlk yardım ve yangın ekiplerinin taşeronlar da dahil edilerek oluşturulması

 

12 Eylül 2011: Koğuş ve tuvalet temizlik çalışanının yeterli olmadığı, ilave eleman alınması

Koğuşlarda kalan işçi sayısının kişi başına gerekli olan haa miktarının 12 metreküp olacak şekilde tanzim edilmesi

İlk yardım ve yangın ekiplerinin taşeronlar da dahil edilerek oluşturulması

 

17 Ekim 2011: Kiralık alandaki (yangının çıktığı alan) kamp alanının düzenlenmesi

Koğuşlarda kalan işçi sayısının kişi başına gerekli olan hava miktarının 12 metreküp olacak şekilde tanzim edilmesi

İlk yardım ve yangın ekiplerinin taşeronlar da dahil edilerek oluşturulması

Koğuşların ısıtma sisteminin tehlike arz etmeyecek şekilde tertibat kurulması

Sahadaki iş güvenlik elemanlarının sayısının arttırılması

Sorumlu kişiler dışında kimsenin elektrik işleriyle ilgilenmemesinin devamı ve takibi...

 

28 Kasım 2011: Kiralık alandaki (yangının çıktığı alan) kamp alanının düzenlenmesi ve yapılmadığı takdirde ceza uygulamasına geçilmesi

Koğuşlarda kalan işçi sayısının kişi başına gerekli olan hava miktarının 12 metreküp olacak şekilde tanzim edilmesi

İlk yardım ve yangın ekiplerinin taşeronlar da dahil edilerek oluşturulması

Koğuşların ısıtma sisteminin tehlike arz etmeyecek şekilde tertibat kurulması

Sahadaki panoların kaçak akım ve elektrikli el aletlerinin periyodik bakımının yapılması

Sorumlu kişiler dışında kimsenin elektrik işleriyle ilgilenmemesinin devamı ve takibi

Koğuşlarda yangın sırasında tahliyeyi sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve yangına karşı kullanılmak üzere yeterli sayıda yangın söndürme cihazının bulundurulması

 

26 Aralık 2011: Kiralık alandaki (yangının çıktığı alan) kamp alanının düzenlenmesi ve yapılmadığı takdirde ceza uygulamasına geçilmesi

İlk yardım ve yangın ekiplerinin taşeronlar da dahil edilerek oluşturulması

Sahadaki panoların kaçak akım ve elektrikli el aletlerinin periyodik bakımının yapılması

Koğuşlarda yangın sırasında tahliyeyi sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve yangına karşı kullanılmak üzere yeterli sayıda yangın söndürme cihazının bulundurulması

 

23 Ocak 2012: Elektrikli el aletlerinin kullanılmadan önce kontrol edilmesi, güvenlik topraklaması olan aletin kullanılmaması, dar ve rutubetli yerlerde küçük gerilimle çalışılması, hareketli ve döner kısımları korunmamış alet kullanılmaması, elektrikli alet ile parlayıcı ve patlayıcı ortamda çalışılmaması

Sahadaki panoların kaçak akım ve elektrikli el aletlerinin periyodik bakımının yapılması

Sorumlu kişiler tarafından kontrol edilmeyen topraklamaların kullanılmaması

Koğuşlarda yangın sırasında tahliyeyi sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve yangına karşı kullanılmak üzere yeterli sayıda yangın söndürme cihazının bulundurulması

 

İŞVERENİN İMZASI VAR AMA…

 

Bu tutanaklara imza koyan Miratek adlı denetim firmasının uzmanı Ömer Faruk Gülmez ile şantiyede iş güvenlik uzmanı olarak görev yapan Cem Yıllar ile Hikmet Tezcan yargılama sonunda cezaya çarptırılırken, Kayı İnşaat adına kurul başkanlığını yapan ve kanunen, kararları yerine getirmekle yükümlü olan Erdal Gümüş ise beraat etti. Gülmez, “O tutanaklarda alınan her kararı işveren yapmakla yükümlüdür. Kararların hukuki bağlayıcılığı vardır. İmza atıldıktan sonra işverene tebliğ edilmiş sayılır. Bu durumda işveren ya bu kararları bizzat uygulayacak ya da alt işverenlerine uygulatacaktı. Fakat hiçbir önlem alınmadı. Alınmadığı gibi işveren vekili beraat etti. Böyle bir kazada işverende kusur bulunmaması eşyanın tabiatına aykırıdır” diyor.