Kopya çeken öğrenciye sıkı takip

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ), yenilenen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre e-okul sistemini revize edecek. Buna göre, kopya çeken öğrencinin ders puanı alanına ‘K’ kopya, mazeretsiz olarak sınava girmeyen, performans ve proje çalışmasını teslim etmeyen öğrencinin ilgili ders puan hanesine ‘G’ yazılacak. Bunlar hesaplamada sınav sayısına dahil edilecek. Anne veya babasının mesleğine ilişkin eğitim almak isteyen ve geçiş şartlarını taşıyan öğrenci, teknik lisenin ilgili alanına kontenjana bakılmaksızın kayıt yaptırabilecek. E-Okul sisteminde notlarla ilgili bölüm, yeni yönetmelik hükümleri doğrultusunda revize edilecek, sözlü ve ödev alanları kaldırılacak. E-Karneler, karne formatında Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de alınabilecek.