'Korsan' da vergi verecek

Korsan yayıncılık nedeniyle yasalar ihlal edilirken aynı zamanda vergi kaybı ortaya çıktığına inanan hükümet, mahkeme kararıyla tescil edilmiş 'korsancılardan' vergi tahsil edecek.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Korsan yayıncılık nedeniyle yasalar ihlal edilirken aynı zamanda vergi kaybı ortaya çıktığına inanan hükümet, mahkeme kararıyla tescil edilmiş 'korsancılardan' vergi tahsil edecek. Mahkemeler Maliye Bakanlığı'na korsan yayın faaliyetleriyle ilgili kararını bildirecek ve Maliye de faillerden vergi alacak.
Korsan yayınlarla mücadele için Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı işbirliği yapıyor. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı'na bir yazı gönderek, kesinleşmiş fikri ve sinai hak ceza mahkemesi kararlarının kendilerine bildirilmesi durumunda, vergisel yönden işlem yapılacağını bildirdi.
Bunun üzerine Adalet Bakanı Cemil Çiçek, başsavcılıklara bir genelge gönderdi. Etkin bir koruma sağlanması ve korsan yayınlarla etkin mücadele edilebilmesi için kurumların tek başlarına bu alanda faaliyette bulunmalarının yeterli olmadığı anlatılan genelgede, kurumlar arasında koordinasyon bulunmasının önem arz ettiğine dikkat çekildi.
'Devletin zararı büyük'
Çiçek, genelgede 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 'Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması, mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz' hükmüyle korsan yayıncılık yapanların vergi yükümlülüklerinin ortadan kalkmadığının açıkça görüldüğünü anımsattı. Korsan yayınların devletin çok büyük vergi kaybına neden olduğunu vurgulayan Çiçek, şöyle dedi:
"Bu nedenle fikri ve sınai hak korsanlığına karşı etkin bir korumanın devletin uğradığı vergi kaybı da dahil, tüm mali kayıplarını azaltacağı şüphesiz olup bunu teminen fikri ve sınai hak korsanlığının tespiti halinde, Maliye'ye bağlı defterdarlıkların gelir müdürlükleriyle işbirliğine gidilmesi zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır. Fikri-sınai hak davalarına bakan mahkemelerin verdiği kararların birer suretinin, defterdarlıklara iletilmesinin, hem vergi kayıplarının önlenmesi, hem de fikri ve sınai hakların korunması mücadelesinde yararlı olacağı düşünülmektedir"
Bu kapsamda Maliye Bakanlığı, mahkemelerden gelecek kararlar doğrultusunda yakalanan korsan yayınlar nedeniyle faillerden gerekli vergi tahsilatını yapacak.


    http://www.radikal.com.tr/7377717377710

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.