'Korsan' için mevzuat tamam

Korsanla mücadele yönetmeliklere kadar yansıdı. Resmi Gazete'de dün yayımlanan 'Bandrol Yönetmeliği'ne göre kitap ve CD gibi kültür ürünleri, yasaya uygun üretilmiş olsalar bile, sokaklarda satılamayacak.

ANKARA - 'Korsan'a karşı mücadele yasal düzenlemeden sonra yönetmeliklere de yansıdı. Bandrol yönetmeliğiyle, kitap ve CD gibi kültür ürünlerinin korsan olmasa bile sokakta satılamayacağı hükme bağlandı.
'Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Bandrol verilmesine ilişkin prosedürlerin anlatıldığı yönetmeliğe göre, yayma hakkı devralınan, yurtdışından ithal edilen veya yayınevlerince mali hakları devralınan eğitim amaçlı yayınlar için toplu olarak bandrol alınabilecek. Toplu bandrol alan tesisler, her ay bakanlığa, bu bandrollerin hangi eser ve yapımlar için kullanıldığını gösteren dökümlü rapor vermek ve düzenledikleri fuarları ibraz etmek zorunda olacak. Bakanlık denetimi meslek birlikleri temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon aracılığıyla yapabilecek.
Yönetmelik değişikliğiyle bilgisayar oyunları ile bilgisayar programları ve veri tabanları da bandrol kapsamına alındı. Yeni yönetmelikle yasal olarak çoğaltılmış, bandrollü nüshaların da yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele köprü ve benzeri yerlerde satışı yasaklandı. Bu nüshalara da zabıta tarafından el konulacak. Satıcılara 3 milyar liralık idari para cezası uygulanacak. Para cezasının ödenmesi durumunda el konulan materyal iade edilecek. Fiilin tekrarı veya para cezasının zamanında ödenmemesi durumunda ise iade yapılmayacak.
Korsan yasasına göre, sanat eserlerini korsan olarak kopyalayıp satanlara 3-6 yıl hapis, 20-200 milyar lira para cezası getirilmişti. Bandrolsüz satanlara ise 3 ay 2 yıl hapis, 5-50 milyar lira para cezası verilecek.