Koruma kuruluna hukukçu uzman

Yeni 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası'yla Koruma Bölge Kurulları'nın yapısı değişiyor.

ANKARA - Yeni 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası'yla Koruma Bölge Kurulları'nın yapısı değişiyor. Üye sayısı 5'ten 7'ye çıkarılan kurullarda şehir planlamacı, mimar, arkeolog ve sanat tarihçinin yanı sıra hukukçu üye de bulunacak. Arkeolojik alanın değerlendirilmesi söz konusuysa o bölgede yer alan müzenin müdürü de Koruma Kurulu'nun üyesi olacak.
Koruma Bölge Kurulu kararlarına karşı itirazlar, Koruma Yüksek Kurulu'nda değerlendirilecek. Bugüne dek kurulun kararlarına sadece yargıda itiraz ediliyordu. Taşınmaz kültürel varlıklarla iç içe yaşayan vatandaşlar için sorun yaratan 'çatı aktarma' gibi basit onarımlar belediye ve valiliklerde kurulacak Uygulama ve Denetim Büroları sorumluluğunda yürütülecek.