Kot işçileri için yasa teklifi

ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, ilkel koşullarda kot taşlama işçisi olarak çalıştığı için ölümcül silikozis hastalığına yakalanan vatandaşlar için yasa teklifi hazırladı. Sevigen’in teklifi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na ek madde eklenmesini öngörüyor. Teklife göre, sigortalı olup olmadıklarına bakılmaksızın bir kereye mahsus olmak üzere bu meslek hastalığına yakalanan bütün işçilerin emeklilik hakları sağlanacak. Teklif kot kumlama işinde çalışmış işçilerin sosyal güvencesi olsun ya da olmasın sağlık kontrolleri ve tedavilerinin ücretsiz olarak yapılmasını da öngörüyor. Sevigen teklifinin gerekçesinde, hükümet önlem alınmadığı için binlerce kot taşlama işçisinin silikozise yakalandığını belirtti. (Radikal)