Kot taşlama atölyeleri buharlaştı!

Kot taşlama atölyeleri buharlaştı!
Kot taşlama atölyeleri buharlaştı!

Sağlıksız koşullardaki atölyelerde çalışan kot taşlama işçileri akciğer hastalığı silikozise yakalanıyor.

Meclis kot taşlama işinde çalıştırılarak ölüme sürüklenen işçilerin dramına el koydu. Ancak en büyük sorun bu işyerlerinin bulunamaması
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Elverişsiz koşullarda çalıştırıldıkları için ölümcül akciğer hastalığı silikozisin pençesine düşen kot taşlama işçileri, hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hem de TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun gündeminde. En büyük sorun ise bu işyerlerinin adreslerinin tespit edilememesinde yaşanıyor. Bu nedenle Komisyon, gereken önlemlerin alınmasını sağlamak için bu işyerlerinin adreslerinin de kendilerine bildirilmesini istiyor. 

Meclis’e geldiler
Kot taşlama işçileri sorunlarına çare aramak amacıyla geçen hafta Meclis’e geldi. CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ile görüşen işçiler daha sonra TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na da dilekçe verdiler. Komisyon üyesi de olan CHP’li Soysal, ayrıca kot taşlama işçilerinin sorunlarının tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılması için önerge de verdi.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül de, dilekçelerle ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bilgi istedi. Bakanlık, gönderdiği yazıda, Türkiye’de meslek hastalıkları içerisinde birinci sırayı silikozis (toza bağlı akciğer hastalığı) olgularının aldığını vurguladı. 

Bakanlık takibi
Bakanlık, 2008 yılında bu tür sorunların yoğun olarak gündeme gelmesi nedeniyle merdiven altı işyerlerinin tespiti amacıyla bu işyerlerine hammadde imal eden iki büyük fabrikanın denetiminin yapıldığını, bunlardan birinin de denetim sonucu kapatıldığını belirtti. Bakanlık, fabrikaların ürettikleri hammaddeleri, hangi merdiven altı işyerlerine verdiklerine ilişkin işyeri listeleri alınarak, buralarda da denetime başlandığını açıkladı.
Ankara ve İstanbul’daki meslek hastalıkları hastaneleriyle de temasa geçtiklerini ifade eden Bakanlık, söz konusu hastanelerde silikozis teşhisi konulan işçilerin isimlerinin, bu işte çalıştıkları toplam sürenin ve varsa çalıştıkları işyerlerine ilişkin bilgilerin alınarak teftiş yapıldığı da kaydetti.

Sadece bir tane bulundu
Bakanlığın verdiği bilgiye göre, bu çerçevede 71 işyerinde teftiş yapıldı. Teftiş sonucunda 11 işyerinin kapalı olduğu tespit edildi. 60 işyerinde ise teftiş sonuçlandırıldı. Bir işyeri kapatılırken, Burdur’daki beş işyerinden ikisinin kot taşlama bölümünü kapattığı ve beyazlatmanın artık kimyasal yöntemlerle yapıldığı tespit edildi. Ankara ilinde olduğu bildirilen bir işyerinin ise kapalı olduğu tespit edildi.
Bakanlık yazısında, “Araştırmada karşılaşılan en önemli kısıtlılık kot kumlama yapan bazı işyerlerinin kayıtsız ve izinsiz çalışmaları nedeniyle adres tespitinin zor olması ve tespit edilenlerde ise işçilere ulaşılmamasıdır” denildi.
Zafer Üskül, konuyla ilgili kendilerine gelen dilekçelerde işçilerin hiçbirisinin çalıştıkları yeri belirtmediğini vurgulayarak, “Bu işyerlerinin adreslerinin bize bildirilmesi lazım” diye konuştu.