Kot taşlama işyerlerinde 261 ölümcül noksan

ANKARA  - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş teftiş müfettişlerinin, ölümcül silikozis hastalığı nedeniyle gündeme gelen kot taşlama işyerlerinde yaptıkları denetimlerde elde edilen bulgular vahim.
2007-2008 yıllarında 68 işyerinde yapılan denetimlerde 261 eksikliğe rastlandı. En çok eksiklik işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda. Kot kumla işyerlerinde tespit edilen eksikliklerden bazıları şöyle:
20 işyerinde risk değerlendirmesi yaptırılmamış, 19 işyerinde işçi eğitimi yapılmamış, 18 işyerinde işçilerin sağlık raporları yok, 12 işyerinde koruyucu bulunmuyor, 12 işyerinde kompresör testi yaptırılmamış, 10 işyerinde işçilerin göğüs filmi çektirilmemiş, 10 işyerinde kişisel koruyucu kullanılmıyor, dokuz işyerinde uygun havalandırma yok, yedi işyerinde yangın tatbikatı yapılmamış, beş işyerinde talimatlar yok, dört işyerinde uyarı işaretleri yok, dört işyerinde toz ölçümü yok.
 Denetimler sonunda işyerlerinin 36’sına eksiklerini gidermesi için süre verildi, 14’ü için idari para cezası istendi. 10’una süresiz tebligatta bulunuldu. Bir işyeri için de kapatma talep edildi. İşyerleri için istenen idari para cezası tutarı 14 bin 272 TL’ye ulaştı. Raporda, “Noksan hususlar tespit edilmiş olmakla beraber, işverenlerin ve çalışanların silikozis meslek hastalığının boyutlarını bildiği, özellikle işverenler tarafından havalandırmaya ayrı bir özen gösterildiği, işçilere kişisel koruyucuların zimmetli olarak verildiği tespit edilmiştir” denildi. (aa)