Köyde çalışan sağlıkçıya teşvik puanı

Sağlık Bakanlığı, ücra yörelerde görev yapanların hizmet puanlarının artırılması için yönetmelik değişikliği yaptı. Sağlık personeli de tıpkı öğretmenler gibi 'hizmet puanı' toplayacak.

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, ücra yörelerde görev yapanların hizmet puanlarının artırılması için yönetmelik değişikliği yaptı. Sağlık personeli de tıpkı öğretmenler gibi 'hizmet puanı' toplayacak. Ve köylerde çalışanların hizmet puanları daha yüksek olacak.
Uzmanlık eğitimi alanlarsa, eğer eğitim aldığı bölgedeki sağlık kurumlarında boş kadro varsa kurasız olarak, yoksa 'naklen' buralara atanabilecek.
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Beldeye yarım, köye bir puan
Yönetmelik değişikliğine göre Sağlık Bakanlığı'na bağlı bütün çalışanlar için, her atama döneminin öncesinde bir hizmet puanı hesaplanacak.
Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablosundaki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenecek.
Kadroları bakanlıkta olup Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan personel, 'talep ederse' giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ilde bakanlığın uygun göreceği sağlık kurumuna atama dönemine ve kuraya tabi olmaksızın; Personel Dağılım Cetveli'nde boş yer yoksa naklen atanabilecek.