Kriz öğretmenin dikkatini dağıtmış

ANKARA - Türk Eğitim-Sen’in yaptığı ankete göre her 100 öğretmenden 43’ü işinde dikkat ve konsantrasyon sorunu yaşıyor. Öğretmenlerin kendi beyanlarına göre yüzde 8.8’i de depresyonda.
Türk Eğitim-Sen’in ekonomik krizin etkilerini ortaya koyabilmek amacıyla 1013 eğitim çalışanı üzerinde yaptığı anket çalışmasına katılanların yüzde 92’si ekonomik krizden doğrudan etkilendiğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 27.5’i maaşının günden güne eridiğini, yine yüzde 27.5’i çevresinden borç para aldığını söyledi. Ankete göre öğretmenlerin yüzde 20.2’si sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabilirken, yüzde 13.4’ü yeme, içme ısınma gibi temel ihtiyaçlardan da kesintiye gidiyor. Öğretmenlerin yüzde 11.3’ü hiçbir birikim yapamıyor.
Ankete katılan eğitimcilerin yüzde 41.6’sı ekonomik kriz nedeniyle sinema, tiyatro, konser gibi sosyal faaliyetlerde bulunmazken yüzde 33.5’i tatil planları yapmıyor, yüzde 19.7’si ailesini restoranda yemeğe bile götüremiyor.
Ankette, öğretmenleri ekonomik krizden psikolojik olarak nasıl etkilendiği sorusuna da yanıt arandı. Öğretmenlerin yüzde 43’ü işinde dikkat ve konsantrasyonda sorun yaşarken, yüzde 31.2’si korku, öfke, stres, endişe gibi duygularında ciddi artış olduğunu açıkladı. öğretmenlerin yüzde 14.4’ü ise kendine olan güvenini yitirdiğini açıklarken yüzde 8.8’i depresyonda olduğunu söyledi.
Ankete göre öğretmenlerin yüzde 92.8’i hükümeti krize karşı hazırlık ve mücadelede başarılı bulmazken, yüzde 7.2’si başarılı buluyor. (anka)