Kullanma tarihi geçmiş Tamiflu'lara 'uzatma' iddiası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube Başkanı Dr. Ergun Demir, Sağlık Bakanlığı'nın kuş gribi döneminde alıp elinde kalan Tamiflu adlı antiviral ilaçların süresinin dolduğunu ve etiket değişikliğiyle bu süreyi uzattığını öne sürdü.
Domuz gribinden ölen taşeron sağlık çalışanına ilk müdahale eden sağlık çalışanlarına koruyucu olarak verilen Tamiflu 75 mg tabletin miadının geçtiğini ilk olarak SES Ankara Şubesi’nin tespit ettirdiğini hatırlatan Demir, “Biz ise bu miadı dolan ilaçlar için Bakanlığın etiket değişikliği ilekullanma sürelerini uzattığını açıklıyoruz” dedi:
“Sağlık Bakanlığı depolarında miadı geçen, miktarı, tutarı ve kaç kutu olduğunu bilmediğimiz antiviral (Tamiflu) ilaçlarla ilgili olarak, ilaç üreticisi firması Roche ile Sağlık Bakanlığı arasındaki yazışmalar sonucu; ‘Bakanlık merkez deposunda ve il sağlık müdürlüklerinin stoklarında aseltamivir etken maddeli Tamiflu 75 mg tabletin beş yıl olarak kutu üzerinden basılı olan miadlarının yedi yıla çıkarılması uygun olduğu, Bakanlık merkez stoklarında bulunan söz konusu ilaçlarının yeniden etiketleneceğini, söz konusu miad değişikliğinin sadece tablet formu için geçerli olacağı, suspansiyon formu için kutu üzerinden mevcut miadlar geçerli olacağı, halen piyasada bulunan Tamiflu 75 mg tabletlerin miadlarında, ulusal ve uluslararası geçerli yönetmelik ve kılavuzlara göre raf ömrü beş yılı aşmamalıdır ibaresi bulunduğundan dolayı bir değişiklik olmayacağı, raf ömrü değişikliği sadece stoklama amacı ile Sağlık Bakanlığınca temin edilen ilaçlar için söz konusudur. Son kullanma tarihi dolacak olan suspansiyonların 14 Kasım 2009 tarihi itibari ile kullanımlarının durdurulması ve imha edilmesi’ne karar verildi. Yani eczane raflarında bulunan aynı ilacın miadı uzatılmıyor ve kullanılması yasak, Sağlık Bakanlığı’nın depolarında stoklanan miadı geçen aynı ilacın miadı uzatılıyor ve kullanım serbest.”
Demir, son kullanma süresi geçen Tamiflu’nun zarar vermediğini ancak koruyucu etkisinin azaldığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü kararı
Radikal’in iddiaları sorduğu Sağlık Bakanlığı yetkilileri, etiket değişikliğinin Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği bir karar olduğunu söyledi. İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Özkan da “Bu durum Dünya Sağlık Örgütü’nün kararıdır. Uzatma kararını Sağlık Bakanlığı vermemiştir. Sendikacı arkadaşlar iyice araştırıp açıklama yapsın” diye konuştu. (dha,Radikal)