Kuran kursları Anayasa Mahkemesi'nde

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Kuran kursları düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Başvuruda, kurs süresini beş güne çıkaran ve ilköğretim öğrencilerinin 5. sınıftan sonra kursa gitmesine izin veren hükmün iptali istendi.

ANKARA - Danıştay, Diyanet Yasası'nın bir maddesini Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Bu madde, yaz ayları verilen Kuran kurslarının süresini üç günden beş güne çıkaran yönetmeliğe esas teşkil ediyor. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, "Laik eğitimi, temel eğitim süresi içinde, kesintisiz ve bir bütün olarak vermek devletin Anayasal görevi. Öğrenim Birliği Yasası, Anayasa'yla çelişmez" dedi.
Konuyla ilgili yasal süreç, 27 Ağustos 2000 tarihli bir yönetmelik değişikliğiyle (Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği) başladı. Yönetmeliğin 32. maddesinde yapılan değişiklikle, haftada üç gün olan yaz dönemi Kuran kursu eğitim süresi beş güne çıkarıldı. Eğitimciler Derneği ise bu hükmün iptali
için dava açtı. Danıştay 8. Dairesi, iptal istemini reddedince, Eğitimciler Derneği temyize gitti. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu ise 'esas hakkında karar verilene kadar düzenlemenin yürürlüğünü' durdururken, söz konusu düzenlemenin dayanağı olan '633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a eklenen 3. ek maddedeki bazı hükümlerin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vardı. 7'ye karşı 16 oyla söz konusu yasa maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidilmesine karar verildi.
Yasada iptali istenen hükümler şöyle: "İlköğretimin 5'inci sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetim ve gözetiminde yaz Kuran kursları açılır. Kuran kurslarının açılış, eğitim-öğretim ve denetimleri ile bu kurslarda okuyan öğrencilerin barındığı yurt veya pansiyonların çalışmalarına dair hususlar yönetmelikle düzenlenir."
Danıştay'ın bu ek maddeyi iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine götürme kararında şu noktalara dikkat çekildiği öğrenildi:
KESİNTİSİZ EĞİTİM VURGUSU: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin; laik eğitimi, temel eğitim yılları içerisinde kesintisiz olarak ve bir bütünlük içinde gerçekleştirmesi Anayasa'nın gereğidir. İptali istenen düzenlemeyle 'laik eğitimi kesintisiz olarak ve bir bütünlük içinde tamamlamamış çocuklara dinsel eğitim verilmesi' öngörülüyor.
DEVRİM YASALARI: Anayasa'nın 174. maddesine göre, aralarında Öğretim Birliği Yasası'nın da bulunduğu devrim yasaları 'Anayasa'ya aykırı oldukları' şeklinde yorumlanamaz. Öğretim birliği ilkesinin tüm gerekleri ile uygulanması Cumhuriyet ve toplumun geleceği için zorunludur.
YARGI KURALLARINA UYULMALI: İlköğretim 5. sınıfını bitiren çocukların hafta sonu ve yaz aylarında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı Kuran kurslarına kanuni temsilcilerinin isteği ile katılabileceği yönündeki yönetmelik, daha önce Danıştay 8. Daire tarafından iptal edilmişti. Danıştay'ın hukuka aykırı bulduğu kurallar, bu kez yasa ile düzenlenerek Anayasa'nın 138. maddesi ihlal edilmiştir.
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nda alınan bu karara katılmayan yedi üyenin karşı oy yazısında ise Anayasa'nın 24'üncü maddesine atıfta bulunuldu: "Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din
eğitimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır."


    http://www.radikal.com.tr/7374517374510

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.