Kuran kursunda yaş küçülüyor

Kuran kursunda yaş küçülüyor
Kuran kursunda yaş küçülüyor

Çelik: Yaz tatilini değerlendirmek isteyen velilerle ilgili bir düzenleme.

Hükümet, yaz Kuran kurslarına katılabilmek için getirilen 'beşinci sınıfı bitirme' şartını kaldırmaya hazırlanıyor. Bakan Çelik'in 'Bu konudaki kısıtlama doğru değil' diye savunduğu tasarı, sınırı üçüncü sınıfa indirecek

ANKARA - Diyanet’ten Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasası’yla yaz Kuran kurslarındaki ‘5. sınıfı bitirme’ olan yaş sınırlamasını kaldırmayı planladıklarını belirterek, “Bu konudaki kısıtlamanın doğru olmadığı inancındayız” dedi. 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 44 yıllık Teşkilat Yasası değiştirilirken tartışma yaratması beklenen bir düzenlemeye de gidiliyor. Geçen hafta Başbakanlık’a gönderilen yasa tasarısı hakkında bilgi veren Çelik, tasarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği yaz Kuran kurslarındaki yaş sınırlamasının kaldırılacağını bildirdi. 

‘Anayasa’nın ruhuna uygun’
Bu düzenlemenin Anayasa’nın ruhuna uygun şekilde yapıldığını ve 24. Madde’nin esas alındığını belirten Çelik, çocukların ailelerinin izni çerçevesinde kurslara devam edeceğini dile getirdi. Kamuoyunun da böyle bir beklenti içinde olduğunu iddia eden Bakan Çelik, şöyle konuştu:
“İki aylık yaz tatili süresince çocukların, Kur’an öğretimini talep etmeleri halinde camiye, ilgili yere gönderilmesi, yine devletin bir görevlisinin nezaretinde bu eğitimi almaları şeklinde bir düzenleme. Bu konudaki kısıtlamanın doğru olmadığı inancındayız. Zaten Anayasa’nın 24. Maddesi’ne göre, din kültürü ve ahlak öğretimi, ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu din dersleri arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğiyle, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır. Burada yaş sınırlaması gibi bir şey yok.”
Mevcut uygulamaya göre, ilköğretim 5. sınıfı bitiren çocukların yaz Kuran kurslarına devam edebildiğini hatırlatan Çelik, “Beşinci sınıf değil de üçüncü, dördüncü sınıftaki çocuk gönderilmek isteniyorsa gidebilir. Netice itibarıyla yaz tatilini değerlendirmek isteyen velilerle ilgili bir düzenleme. Buradaki o sınırı kaldırmayı düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Başlamadan bitebilir
28 Şubat döneminin icraatlarından biri olan sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim sistemi, çocukların Kur’an kurslarına ancak 8’inci sınıftan sonra gidebilmesine izin veriyordu. Bu koşul, MHP-DSP iktidarı döneminde ‘5. sınıfı bitirme’ olarak değiştirilmişti.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da baktığı bir davada, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu’na 1999 yılında eklenen Ek Madde 3’ün birinci fıkrasının üçüncü tümcesi ile ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi bu hükümlerin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemini
8 Ekim Perşembe günü esastan görüşecek. Mahkemenin söz konusu hükmü Anayasa’ya aykırı bulması, hükümetin bu hazırlığını başlamadan bitirebilir. (Radikal)

CHP’ye göre erken seçimin habercisi
CHP tasarıyı ‘erken seçim habercisi’ olarak yorumladı. DTP de tasarıya karşı çıkarken MHP savundu. 

CHP İstanbul Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Necla Arat:
Biz bu eğitimin ilköğretimin sonuda alınmasının daha rasyonal olacağını düşünüyoruz. Çünkü daha küçük yaştaki çocukların yaz tatillerinde spor, kültür ve sanat etkinliklerine ihtiyaçları var. Bu çocuklar din eğitimi okullarda alıyorlar. Başbakan ‘bu konularda adım atmak için uygun zamanı bekliyoruz’ demişti.  Şimdi o uygun zamanın geldiğini düşünüyorlar ki, uygulama için harekete geçiyorlar. Bir erken seçimde kendi tabanlarına için bir yatırım aracı olarak bu konuyu gündeme getiriyorlar.

DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis:  AKP ‘İslam devletine yönelik özlemini pratiğe geçirmeye çalışıyor. Ben aynı zamanda bir eğitimci olarak Kuran kurslarını, halen kendisini tanımayacak yaşta olan çocuklara kadar indirmeyi doğru bulmuyorum. Zaten yeterince imam hatip okulu ve ilahiyat fakülteleri var. Kuran kursları yokken de Müslümanlar vardı. Kurslardan sonra radikal gruplar ortaya çıktı. Bu uygulama tarikatların ve İslamcı örgütlerin ekmeğine yağ sürer. 

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır: MHP’nin iktidar ortağı olduğu dönemde bu çocukların 12 yaşından sonra Kuran kurslarına gidebileceği kararlaştırıldı. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim sonrası Kuran öğrenmek için uygun bir yaş olmadığı iddiası var. Yaşın düşürülmesi doğru bir yaklaşım olacağı kanaatindeyim. Ancak suistimale uygun bir konu. Tedbir alması gereken de iktidar. Yoksa insanların inançlarını öğrenebilecek yaşta öğrenmesinin kimseye faydası yok.