Kürtçe çeviri ücreti devletten

Mahkemelerde görevlendirilecek tercümanın giderlerinin sanıktan istenmemesi yönündeki Yargıtay'ın içtihat kararı yasa hükmü oluyor. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) tasarısına tercüman giderlerini devletin ödeyeceğine ilişkin hüküm konuldu.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Mahkemelerde görevlendirilecek tercümanın giderlerinin sanıktan istenmemesi yönündeki Yargıtay'ın içtihat kararı yasa hükmü oluyor. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) tasarısına tercüman giderlerini devletin ödeyeceğine ilişkin hüküm konuldu.
Hükümetin 17 Aralık AB zirvesi öncesi yasalaştırmayı planladığı CMUK tasarısı, TBMM Adalet Komisyonu'nda çarşamba gününden itibaren görüşülmeye başlanacak. Tasarının, 'tercüman bulundurulacak haller' ile 'yargılama giderleri' başlıklı maddelerinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin 1995'te, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun da 1996'da verdiği kararlar dikkate alınarak yeniden düzenlendi.
Yargıtay öncülük etti
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, mahkemelerde Türkçe bilmeyenlere tercüman verilmesinin 'adil yargılama ve kutsal olan savunma hakkını kolaylaştırmak' için gerekliği olduğunu vurgulayarak oybirliğiyle tercüman ücretinin sanıktan alınmamasına karar verdi. Kararda şöyle denildi:
"Yargılamada kullanılan dili anlamayan ya da sağır-dilsiz olan sanığa, yalnız son soruşturmada değil yargılamanın tüm aşamalarında, kesin hükme kadar sağlanan çevirmen için ödenecek ücretin; mahkûmiyet halinde dahi diğer yargı giderlerine eklenerek sanıktan istenmesi mümkün değildir."
CMUK tasarısında yapılan değişikliklere göre, hazırlık soruşturması sırasında savcılar, dava sırasında da mahkemeler, Türkçe dışında bir dilde ifade verme talebi durumunda sanığa tercüman sağlamakla yükümlü olacak. Sanık birden fazla dil bilse bile, savunmasını hangi dille daha iyi yapabileceğine kendisi karar verecek. Türkçe bilmeyen ya da sağır veya dilsiz olan şüpheli veya sanık için görevlendirilen tercümanın giderleri Hazine tarafından karşılanacak.