'Kürtçe devlet okuluna girsin'

Avrupa Birliği son dönemde hemen her raporunda dile getirdiği Türkçe dışındaki dillerin öğretilmesi yaklaşımını, 2005 İlerleme Raporu'nda bir adım ileri götürüyor.
Haber: GÜVEN ÖZALP / Arşivi

BRÜKSEL - Avrupa Birliği son dönemde hemen her raporunda dile getirdiği Türkçe dışındaki dillerin öğretilmesi yaklaşımını, 2005 İlerleme Raporu'nda bir adım ileri götürüyor. Komisyon İlerleme Raporu'nda ilk kez, Türkçe dışındaki dillerin anadil olarak devlet okullarında öğretilmesi telkinine yer veriyor. Bunu kendi önerisi gibi yansıtmaktansa, Avrupa Konseyi bünyesinde çalışan Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu'nun (ECRI) hazırladığı rapora atıf yapıyor.
'42. madde gözden geçirilmeli'
İlerleme Raporu'nda bu konuya ilişkin olarak "ECRI raporu Türk yetkilileri, Türkçe dışındaki dillerin devlet okullarında anadil olarak öğretilmesini engelleyen Anayasa'nın 42. maddesini gözden geçirmeye teşvik ediyor" deniliyor. ECRI raporunda anadilleri Türkçe olmayan çocukların dili öğrenebilmesi için yeterli önlem alınmasının önemine de atıf yapılıyor. Raporda, Türkçe konuşmayanların kamu hizmetlerine erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılması da isteniyor.
Anayasa'nın 42. maddesinde, şu ifadeler yer alıyor: "Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına anadilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir."


    http://www.radikal.com.tr/7622577622570

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.