Kürtçe isteyen okuldan atılacak

YÖK, Kürtçe eğitim için dilekçe veren ve eylemde bulunan öğrencilere, 'bölücülük'...

ANKARA - YÖK, Kürtçe eğitim için dilekçe veren ve eylemde bulunan öğrencilere,
'bölücülük' yaptıkları gerekçesiyle okuldan uzaklaştırmadan başlayıp atılmaya kadar uzayan disiplin cezalarının uygulanmasına karar verdi. YÖK Başkanı Kemal Gürüz imzasıyla açıklanan kararda şöyle denildi:
"PKK'nın, sempatizanlarına Kürtçe eğitim kampanyası başlatmaları yönünde eylem talimatı verdiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede, yükseköğretim kurumlarımızda, 'Kürt kimliğini öne çıkarma' ve 'Kürtçe eğitim-öğretim yapılması için dilekçeler verme' gibi eylemler yapılmıştır. Kürtçe eğitim isteğiyle dilekçe veren ya da eylemlere katılan öğrenciler hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği işletilmelidir."