Kurtuluş bölünmüş yolda!

Bölünmüş yola dönüştürülen kesimlerde, kazalar yüzde 80-90, yaralanmalar yüzde 30-100, ölümler yüzde 75-100, maddi hasarlı araç sayısı yüzde 75-90 oranında azaldı.

KAYSERİ - Bölünmüş yola dönüştürülen kesimlerde, kazalar yüzde 80-90, yaralanmalar yüzde 30-100, ölümler yüzde 75-100, maddi hasarlı araç sayısı yüzde 75-90 oranında azaldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tuttuğu istatistiklere göre, Acil Eylem Planı kapsamında Türkiye'nin ana aksları ve transit koridorları incelenerek, 15 bin kilometre yol önceliklerine göre sınıflandırıldı. Mevcut ve gelecek yıllarda oluşacak trafik talebine göre yapılan kapasite analizleri sonucuna göre, yıllık ortalama günlük taşıt sayısı 4-60 bin arasında olan 5 bin 600 kilometrelik yol güzergâhı birinci öncelikli bölünmüş yol hedefi kapsamına, uluslararası yollara bağlantı sağlayan ve yüksek standartlara sahip olması gereken 4 bin kilometrelik yol kesimi de uluslararası ağ bütünlüğü nedeniyle ikinci öncelikli bölünmüş yol kapsamına alındı. Trafik kompozisyonu değişiklik göstermekle birlikte, bölünmüş yola dönüştürüldüğünde trafik değerleri artma potansiyelinde olan 5 bin 400 kilometre yol kesimi de ulusal ağ bütünlüğü nedeniyle üçüncü öncelikli bölünmüş yol hedefi kapsamına dahil edildi.
2003 ve 2004 yıllarında bölünmüş yol yapım çalışmalarında ağırlıklı olarak birinci öncelikli yollarda çalışma yapılmakla beraber, bölgesel ve uluslararası öncelikler de dikkate alınarak ikinci ve üçüncü öncelikli yollarda da çalışmalar sürdürülüyor.
Son iki yılda katlandı
Cumhuriyetin kuruluşundan 2002 yılı sonuna kadar çoğu şehir geçişi olmak üzere 3 bin 859 kilometre bölünmüş devlet yolu yapılmışken, 2003'te 1600 kilometre, 2004'te ise yıl sonuna kadar 2 bin kilometresi sathi kaplamalı, 1000 kilometresi de alt temel seviyesinde olmak üzere 3 bin kilometre bölünmüş yolun yapım çalışmaları tamamlandı. Siteye göre, böylece iki yılda, Cumhuriyet tarihinde yapılan bölünmüş yollardan daha fazla uzunlukta yol yapımı gerçekleştirildi.
Bölünmüş yola dönüştürülen kesimlerdeki izleme çalışmalarına göre, kazalarda yüzde 80-90, yaralanmalarda yüzde 30-100, ölümlerde yüzde 75-100, maddi hasarlı araç sayısında yüzde 75-90 oranında azalma saptandı. Başka bir deyişle, (en olumsuz istatistikler göz önüne alınsa bile!) kaza sayısı yaklaşık beşte bire, ölümler dörtte bire düştü.
Kara noktaların sonu
Her yıl binlerce insanın ölümüne, on binlerce insanın yaralanmasına ve milyarlarca ABD doları kayba neden olan trafik terörünün azaltılması açısından '2x1' standardında tek şeritli bir yolun, '2x2' bölünmüş yol standardına getirilmesi, bölünmüş yolların önemini ve trafik güvenliği açısından etkin çözüm olduğunu gösteriyor. Bölünmüş yollar bitince kara noktaların önemli kesimi de yok olacak.


    http://www.radikal.com.tr/7353427353420

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.