@omererbil

Kurul da diz çöktü, Beyoğlu planlarını onayladı

Kurul da diz çöktü, Beyoğlu planlarını onayladı
Kurul da diz çöktü, Beyoğlu planlarını onayladı
Beyoğlu'nda mahkemenin iptal ettiği ve Danıştay'ın yeniden değerlendirmek üzere mahkemeye geri gönderdiği 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, belediyeden sonra İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan da onay aldı.
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL-Beyoğlu  1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na korumu kurulu da onay verdi. Danıştay 6. Dairesince Beyoğlu Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı ile ilgili İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararını bozması üzerine Beyoğlu Belediyesi'nin bozulan plana göre uygulama yapmaya başladığını Radikal duyurmuştu. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu hafta başında aldığı kararla Beyoğlu Belediyesi’nin destekledi. Mahkemece iptal edilen 1/1000 Ölçekli İmar Planı’nın uygulanabileceğine karar verdi.

DANIŞTAY İNCELE DEDİ BUNLAR UYGULA ANLADI

Beyoğlu Kentsel Sit alanına ilişkin 21.12.2010 onay tarihli 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı yapılmıştı. Plana Galata Derneği  ve Cihangir Güzelleştirme Derneği dava açmıştı. Dava dilekçesinde hazırlanan planın Taksim Meydanı başta olmak üzere Beyoğlu genelinde planın tarihi semte zarar vereceği, siluetini etkileyeceği, uygulamaların koruma amaçlı olmaktan çok yeni imar rantı sağladığı ileri sürülmüştü.  İstanbul 10. İdare Mahkemesi bu itirazları bilirkişi raporu ile birlikte haklı bularak planı iptal etti. Ancak Danıştay Bilirkişi raporunu yeterli bulmayarak, bilimsel bir bilirkişi ile yeniden değerlendirilmek üzere kararı mahkemeye gönderdi.

Taksim'de eski plan yeniden!

BAKANLIKTAN BASKI VAR

Beyoğlu Belediyesi bu durumu fırsat bilerek eski planı uygulamaya geçirdi. 4 Eylül tarihli bir yazı ile İBB, Çevre ve Şehircilik ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına da eski planın uygulanmaya başlandığını bildirdi. İstanbul 2 Numaralı Koruma Kurulu da 7 Eylül’de toplanarak eski planın uygulanabileceğine yönelik karar aldı.  İsmini vermek istemeyen bir kurul üyesi, daha önce de karar aldıklarını ancak bakanlığın bu kararı beğenmeyerek iptal ettiğini ileri sürerek şöyle konuştu; "Taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli parsellerde ya da kentsel sit alanının bütününde restorasyon veya mimari projelerin yürürlükteki plan kapsamında yapılabileceğine karar verdik. Böylelikle eski plan devreye girdi. Geçiş dönemi yapılaşma şartlarını iptal ettik"

 

PROJELER YENİDEN GÜNDEMDE

Beyoğlu Belediyesi iptal edilen planı uygulamaya geçmesiyle birlikte Topçu Kışlası, Taksim Camii, Galatasaray otoparkı ve20’den fazla ihya projeleri yeniden gündeme geldi.