Kuşbakışı 'kaçakistan'

Jandarma Genel Komutanlığı, kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında
Türkiye genelinde havadan fotoğraflar çektirerek, üzerine orman ve tapu kadastro bilgilerini işledi.

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında
Türkiye genelinde havadan fotoğraflar çektirerek, üzerine orman ve tapu kadastro bilgilerini işledi.
Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, kaçak yapılaşmanın zaman içerisinde kamu arazilerinin ve ormanların yağmalanmasına kadar genişleyerek 'rant terörüne' dönüştüğü belirtildi.
Kentler 'patladı'
Jandarma Genel Komutanlığı, kaçak yapıların takibiyle ilgili çalışmaların anlatıldığı bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye genelinde kentleşme oranının 1940'lı yıllarda yüzde 18, 1980'lerde yüzde 45 iken 2000 yılında yüzde 65'e yükseldiği vurgulandı. Kentleşme açısından en yüksek orana sahip bölgelerin yüzde 76 ile Marmara ve yüzde 66 ile İç Anadolu olduğu belirtildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm metropol şehirlerle arazi rantının yüksek olduğu turistik illerde kent alanlarının yüzde 50'sinden fazlasının gecekonduların istilasına uğradığı saptaması yapılırken, kaçak yapıların bazı yerlerde ilçelerin ve beldelerin oluşmasına neden olduğu belirtildi.
36 bin kaçağa işlem
Açıklamaya göre ülke genelinde kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu bölgeleri hava fotoğrafları aracılığıyla takip eden Jandarma Genel Komutanlığı, bu görüntülerin üzerine orman ve tapu kadastro bilgileri işledi. Bu sayede kaçak yapıların bina bazında tespitleri yapıldı. Yapılan tespitler
ışığında elde edilen bilgiler şu şekilde sıralandı:
"Jandarma sorumluluk bölgesinde bugüne kadar 73 ilde toplam 36 bin 529 kaçak bina hakkında işlem yapılmıştır. Bu binaların yüzde 63'ü (22 bin 637) hakkında yıkım kararı aldırılmış olup, bu konudaki görev bilindiği gibi mülki idarelere ve belediyelere aittir. İmar Kanunu'na muhalefet nedeniyle inşaatı durdurulan (31 bin 389) kaçak yapıların yüzde 59'u (18 bin 399) hakkında yıkım kararı verilmesi sağlanmıştır. Ayrıca Gecekondu Kanunu'na göre tespit edilen (4 bin 226) kaçak yapınınsa yüzde 49'unun (2 bin 84) yıkımı gerçekleştirilebilmiştir."