KYK öğrenim ve katkı kredisi borç erteleme tarihleri ne zaman?

KYK öğrenim ve katkı kredisi borç erteleme tarihleri ne zaman?
KYK öğrenim ve katkı kredisi borç erteleme tarihleri ne zaman?
Öğrenciler aldıkları katkı kredisi ve burs borçlarını işsizlik, yüksek lisans ve askerlik durumları nedeniyle erteleyebiliyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumunun resmi sitesinde yayınlanan öğrenim ve katkı kredisi borç erteleme şartları ile öğrenciler işsizlik, askerlik, yüksek lisans ve doktora gibi durumlarından dolayı borçlarını erteleyebiliyor.

İŞSİZLİK SEBEBİ İLE ERTELEME
351 sayılı kanunun 16. Maddesine istinaden(5505 kanunu ile değişiklik); “ Borçlunun kuruma müracaatı esnasında Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borcunun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulamak sureti ile birer yıllık sürelerle kurumca uzatılır”.

Bu hüküm doğrultusunda müracaat tarihinde, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur kaydı bulunmayanlardan borç ödemesi başlayanlar ile borçlarını hiç aksatmadan ödeyenlerin borçları erteleniyor.

ASKERLİK NEDENİYLE ERTELEME
Borç ödeme dönemi askerlik dönemine rastlarsa, borç ödemesi başlayanlar ile borçlarını hiç aksatmadan ödeyenlerin askere başlangıç ve bitiş tarihini gösteren bir dilekçe ile kuruma bildirmesi halinde ödemeleri tefe uygulanmadan erteleniyor.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA NEDENİYLE ERTELEME
Yüksek Lisans ve doktora nedeniyle erteleme yapma imkanına sahip olanlar:

-Normal öğrenim süresinin bitiminden sonra öğrenime ara vermeden yüksek lisans/master öğrenimine devam eden öğrenciler


-Borçlarını yüksek lisana bitiminden, yüksek lisans/master öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler


Borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren 2 yıl sonraki aydan başlamak üzere, öğrencinin yüksek lisana, master ve doktora öğrenimine başladığı tarihi gösteren bir dilekçe ile kuruma göndermesi halinde tefe uygulanmak suretiyle yeniden tespit erteleme işlemi yapılıyor.