KYK yurt, burs ve kredi başvuruları başladı!

KYK yurt, burs ve kredi başvuruları başladı!
KYK yurt, burs ve kredi başvuruları başladı!
Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) üniversiteye yurt, burs ve kredi başvuruları başladı. İlk defa özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren,  ilk defa lisansüstü programlara katılacak öğrenciler, yatay ve dikey geçiş yapacak ve kurum yurtlarında kalıp öğrenim süresini uzatan öğrencilerin ise yurt başvuruları daha sonra alınacak.

SON GÜNE KADAR GÜNCELLEME HAKKINIZ VAR

Üniversite sonuçlarının açıklanıp, yerleştirme işlemlerinin sona ermesinden sonra KYK yurt başvururları dün alınmaya başladı. Yurt başvururları 17 Ağustos 2025 pazartesi saat 23.59’da sona eriyor. İnternet üzerinden alınacak başvururlardan ilk kez üniversite kazanan öğrencilerle ara sınıflarda okuyan öğrencilerin yararlanabileceği belirtildi. Öğrenciler son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuruda yapan bütün adayların durumları, 11 devlet kurumundan alınan bilgiler doğrultusunda değerlendiriliyor. Örgün öğretime kaydı olmayan öğrenciler, kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası“ almış olanlar, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler, ailesinin ikametgâhı okulun bulunduğu belediye sınırları içerisinde bulunanlar ve ücretle sürekli bir işte çalışan veya sürekli geliri olan öğrencilerin yurt başvuruları değerlendirilmiyor.

KYK yurt başvurunuzu https://kyknet.gsb.gov.tr/  adresinden yapabilirsiniz.

YURTLARDA BARINMA VE HAK SÜRESİ

1.    Öğrenciler yurtlarda, öğrenim gördükleri bölümün normal öğrenim süresi kadar kalabilirler.

2.    Yurtta barınan öğrenciler, yüksek öğretim programına devam ederken aynı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalmaya devam ederler.

3.    Yurtta barınan öğrenciler, yüksek öğretim programına devam ederken farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.

4.    Yurtta barınmayan öğrenciler, yüksek öğretim programına devam ederken aynı veya farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa, yurtta kalmaya hak kazanması durumunda yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalabilirler.

5.    Ara sınıfta yurtta kalmaya başlayan öğrenciler, okula kayıt tarihleri esas alınarak normal öğrenim süresi kadar barındırılır.

6.    Bir öğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, ikinci bir öğretim kurumunda öğrenim görmeye başlayacakları takdirde yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrencilerin başvuruları ara sınıflar gibi değerlendirilir.

7.    Bir lisans programına kayıtlı olan ve yurtta barınan öğrencinin, diğer bir lisans programında çift anadal veya yandal eğitimi alması halinde, anadal normal öğrenim süresinin bitiminden sonra bir öğretim yılı daha normal öğrenci statüsünde barındırılır.

8.    Yurtlara kayıt işlemi, öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğretim yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta barınma hakkını kullanmış sayılır.

9.    Normal öğrenim süresi içerisinde öğrenimlerini bitirememiş yurt öğrencilerinden, ihtiyaç sahibi oldukları ve öğrenimi süresince yurttaki iyi hali tespit edilenlere, bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır.

10.  Aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler başvuruda bulundukları tarihte bulundukları sınıf esas alınarak normal öğrenim süresince barındırılır.

11.  Lisansüstü öğrencilerinin barınma süreleri, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğine göre belirlenir.

12.  Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt içinde farklı şehirde eğitim görecek yurt öğrencileri, boş yer olması durumunda öncelikli olarak öğrenim göreceği şehirdeki yurtlara yerleştirilir. Dönüşlerinde ise esas öğrenim gördükleri şehirdeki yurtlarda boş yer olması durumunda, yine öncelikli olarak yurda yerleştirilirler. Yurt öğrencisi olmayan değişim programı öğrencileri ise ara sınıf gibi başvururlar.

13.  Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, dönüşlerinde yurtlarda boş yer olması durumunda yine öncelikli olarak yurda yerleştirilirler.

Devletin koruması altındaki öğrencilerden, anne ve babası vefat etmiş olanlardan, şehit ve gazi çocuklarından yurt ücreti ve depozito alınmıyor.

İzin İşlemleri ise Kurum Yurtlarında barınan öğrencilere, yükseköğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller ile hafta sonu (Cumartesi- Pazar ve diğer resmi tatiller hariç), bir öğretim yılında toplam 60 güne kadar izin verilebilmektedir. Hafta boyunca derslere devam zorunluluğu olmayan öğrenciler, devam etmekte olmadığı günlere ait resmi yazı getirmeleri halinde almış oldukları izin 60 günlük izin süresine dahil edilmiyor.

BURS NEDİR?

T.C. vatandaşı olan Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız verilen burstur. Burstan yararlanabilen öğrenciler:

•Ön lisans öğrencileri,
•Lisans öğrencileri,
• Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)
• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)
• Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
• Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
• LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler, (öncelikli olarak),
• Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,
• Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,
• İkinci öğretim de okuyan öğrenciler, burstan yararlanabiliyor. Burs alan Öğrenciye kredi, kredi alan öğrenciye ise burs verilmiyor.

KATKI KREDİSİ NEDİR?

Yükseköğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulu’nca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paraya deniyor. Ancak 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı”nda öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmıyor. Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi  Üretici Fiyat Endeksi’ndeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit ediliyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C.vatandaşı olan öğrencilere maddi yönden desteklemek amacıyla verilen burstur. Normal eğitimi süresince zorunlu hizmet yükümlülüğü olmayan bir nevi borç paradır. Ayrıca Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit ediliyor.