'Kyoto'nun sadece iması var

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolasıyıyla yayımladıkları mesajlarında 'Kyoto Protokolü'nün adını ağızlarına hiç almadan çevre sorunlarıyla uluslararası mücadele gerekliliğini vurguladı.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolasıyıyla yayımladıkları mesajlarında 'Kyoto Protokolü'nün adını ağızlarına hiç almadan çevre sorunlarıyla uluslararası mücadele gerekliliğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, çevre sorunlarının çözümünün tüm ülkelerin işbirliği içinde hareket etmelerini gerektirdiğini vurgulayarak özetle şu mesajı verdi: "Dünyanın karşı karşıya bulunduğu tehdidin büyüklüğü, tüm ülkelerin daha etkin savaşımını, içtenlikli çabalarını, yerküreye sahip çıkılması adına başlatılan uluslararası girişimlerin ve atılan adımların desteklenmesini zorunlu kılmaktadır. Kurumların ve toplumun tüm kesimlerinin oluşturacağı ortak bilinç çevre sorunlarının çözümü konusunda büyük güç yaratacaktır. Çevre değerlerini dikkate almayan kalkınma politikaları uzun erimde toplumların gönenç düzeyini düşürmektedir."
'Katkıda bulunmalıyız'
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da yayımladığı mesajda, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için küresel boyutta yaşanan çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, tabiatı korumak zorundayız" dedi.