Laiklik bir, karar iki

'Kanlı Pazar' da var!
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun, 'laikliği yasa ile korumak gereksiz' fikrinden ayrılıp, yazar Eygi'nin 312'den cezasını onaylaması tartışılıyor. Sivas katliamı, 'Şeriat açık ve yakın tehlike' yorumuna dayanak. Eygi'nin 'Kanlı Pazar'daki rolü de kararı etkiledi.
'Kararlar eşdeğer'
Yargıtay Başkanı Arslan: "Karar bilimsel yoruma açık." Bir Yargıtay üyesi: "İki karar eşdeğer, her dosya kendi içinde ele alınır." Hukukçuların ortak görüşü: "Kararın içtihat olması için uygulama sürekliliği şart."
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yargıtay Ceza Genel Kurulu, laikliğin yasa ile korunmasının gereksiz olduğu yönündeki gerekçesinden ayrılıp, yazar Şevket Eygi'nin TCK 312. maddesinden aldığı cezayı onaylaması tartışmalara neden oldu. Yargıtay Ceza Kurulu'nun ilk kararındaki gerekçeleri topa tutan üyeler, şeriatın kamu düzenini tehdit yönünde açık ve yakın bir tehlike oluşturduğunu savunurken, Eygi'ye ceza kararında 1969 yılındaki 'Kanlı Pazar' olaylarındaki rolünün de etkili olduğu öğrenildi.
Yasaya gerek yok...
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, geçen ay, Milli Gazete yazarı Selahattin Aydar'a bir yazısı nedeniyle TCK 312 uyarınca verilen cezayı, 'düşünce özgürlüğü'ne vurgu yaparak bozmuştu. Kararın laikliğin yasa ile korunmasının gereksiz olduğu savunulan ve resmi ideolojinin de eleştirildiği gerekçesi ise büyük tartışma yaratmıştı.
Kurul, bu tartışmalar sürerken önceki gün yine aynı gazeteden, yine TCK'nın 312. maddesi uyarınca cezalandırılan yazar Eygi'nin dosyasını karara bağladı. Ancak, bu kez kuruldan, Eygi'nin yazısına cezanın onanması yönünde karar çıktı. Yargıtay Ceza Kurulu'nun 24 üyesi Eygi'ye verilen cezanın onayı için oy kullanırken, dört üye daha önceki bozma kararında olduğu gibi sanığa beraat istedi.
Hangisi geçerli?
Kurulun laiklik-özgürlük ve 312. madde yorumlarından hangi kararının bağlayıcı-yol gösterici olduğu konusunda yeni bir tartışma başladı, hukukçular bölündü.
Yargıtay Başkanı Osman Arslan, dün, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a gerçekleştirdiği iade-i ziyarette, Yargıtay'ın bir ay içinde aynı konudaki iki ayrı kararını nasıl değerlendirdiği sorusunu şöyle yanıtladı: "Biz kendi kararlarımız üzerine yorum yapmayız. Dünkü kararı da yüce Yargıtay vermiştir ve karar, hukuk dünyasının malı olmuştur. Hukukçular ve gazeteciler, bu kararları, dilediği gibi yorumlayabilirler."
'Yol gösterici olur'
Bir Yargıtay üyesi 'her iki karar da eşdeğerdedir. Her kararı kendi dosyası özelinde değerlendirmek lazım" diye konuştu. Bazı hukukçular ise son kararın cezanın onanması ve dolayısıyla mahkemenin uyması zorunlu karar olması nedeniyle ilk tartışmalı karara kıyasla 'yol gösterici' olarak savundu.
Ancak, hukukçular, iki kararından hiçbirinin henüz içtihat olmadığı konusunda görüş birliği sağlarken, bunun için uygulamada süreklilik gerektiğine işaret ettiler.
Kararı oluşturanlar
Milli Gazete yazarı Selahattin Aydar ile ilgili olarak verilen bir önceki kararla birçok yönden ayrılan ve laikliğe vurgu yapılan karar, Yargıtay'daki şu başkan ve üyelerin oylarıyla alındı: Seydi Yetkin, Yılmaz Alatuğ, Muhittin Mıhçak, Kemal Karaca, Ahmet Özten, Fehim Çetin, Ali Suat Ertosun, Neşe Cansever, Abdurrahim Özer, Turgut Okyay, Ali Kınaca, Hüseyin
Eken, Şükrü Türktemel, Ramazan Taşan, Nedim Baran, Ünal Başoğlu, Fevzi Elmas, Orhan Koçak, Birsen Karakaş, Emel Özgen, Cengiz Özbek, Ersan Ülker, Hamdi Yaver Aktan ve Ali Erol Özgenç.
Yargıtay'ın cezayı onama kararına karşı çıkıp, yazının düşünçe özgürlüğü kapsamında görülmesini isteyen üyelerin sayısı ise dörtte kaldı. Bu üyeler; ilk kararın gerekçesini yazan Ceza Genel Kurul Başkanı Osman Şirin, 5. Ceza Dairesi Başkanı Hayrettin Cevheroğlu ile üyeler İsmail Rüştü Cirit ve Kubilay Özkan oldu.
Kurulun birbirine zıt gösterilen kararlarının alındığı her iki toplantısına da katılan üyelerinin sayısı ise 12 olarak belirlendi. Bunlar; Osman Şirin, Ramazan Taşan, Nedim Baran, Ünal Başoğlu, Fevzi Elmas, Orhan Koçak, Birsen Karakaş, Emel Özgen, Cengiz Özbek, Ersan Ülker, Hamdi Yaver Aktan ve Ali Erol Özgenç.
Oyları değişenler
Her iki davaya da katılıp, iki davada farklı yönde oy kullanan üye sayısı ise dört olarak belirlendi. Önceki davada düşünceye beraati savunurken, son davada, yazıdaki görüşlerin TCK 312 kapsamında değerlendirilmesi gereken suç oluşturduğu için cezanın onanmasını isteyen üyeler de şunlar:
Ramazan Taşan, Fevzi Elmas, Birsen Karakaş ve Cengiz Özbek.
Kanlı Pazar delili
Kurulun ceza kararında, ilk karara sert tepki gösteren üyelerin laiklik yorumu damga vurmakla birlikte, sanık Eygi'nin geçmişteki halinin de etkili olduğu öğrenildi.
Eygi'nin daha önce de TCK 312. madde uyarınca aldığı erteli bir cezasının olmasının yanı sıra, kendisinin 1969 yılında İstanbul'da yaşanan 'Kanlı Pazar' olayındaki rolü de toplantıda gündeme gelmiş. O tarihlerde Amerikan donanmasına karşı eylemler düzenlenirken, Eygi'nin etkili olduğu Bugün gazetesinde 'komünizmle mücadele' amacıyla 'cihat çağrıları yaptığı' haberleri de karar alınırken sanığın suç işleme eğilimine kanıt olarak gösterildi.
'Cumhuriyet biterse laiklik de kalmaz'
Kurul, 312. madde-laiklik yorumlarını değiştirdiği kararını şu görüşler üzerine oluşturdu:
Cumhuriyet bittiğinde demokrasi de kalmaz, laiklik de kalmaz. Laikliğİ aşındırıcı söylemlere karşı durulması gerekir. İfade özgürlüğü sınırlı bir haktır. Hiçbir düşünce yasak değildir, yasak olan, düşüncenin ifade biçim ve yöntemidir. Ülkemizde laik hukukun sembol ismi Mahmut Esat Bozkurt'un da vurguladığı üzere, hukuk devletini devrimleri korumak noktasında ilk safta 'Türk adliyesi' bulunmaktadır. Bu görev bir başka yere bırakılamaz.
'Şeriat yakın tehlike'
Demokrasiyle bağdaşmayan düşünce açıklamalarında, düşünce açıklandığı anda, kuşkusuz bu açıklama 'açık ve yakın bir tehlike' oluşturmaktadır. 312/2. madde, uluslararası sözleşmelere aykırılık oluşturmaz. Yazıda, Müslümanlara getirilen yasaklamalar var olduğu sürece, bir demokrasinin olamayacağı belirtilmektedir. Unutulmamalıdır ki, din özgürlüğünün sınırlanmadığı bir sistem, sadece şeriatta mümkündür. Amaçlanan da şeriatın gerçekleşmesidir. Sonuçta yazı, çok açık bir nefret ve sövgü içermektedir. Şiddeti bile reddetmeyen bu düşünce de, açık ve yakın tehlike içermektedir.
'Menemen' ve 'Madımak' gibi olaylar yine aykırı söylem sahiplerince ortaya çıkarılmaktadır. Bu patlamaları yaratan birikim ve taban yaratan eylemde, açık ve yakın tehlike hali oluşmuş, somut hale gelmiştir.
Gerekçe tartışılacak
Kurulun ilk kararının gerekçelerini yalnızca başkanvekili Şirin'in yazması eleştiri konusu olmuş, birçok üye bu gerekçeleri paylaşmadığını çok sonra açıklamıştı. Kurulun bu kez farklı yol izleyeceği ve yeni kararın gerekçeleri bir grup üye tarafından yazılıp çoğunluk tarafından tartışıldıktan sonra son şeklini vereceği bildirildi.
TBB Başkanı Özok: Laiklik önemlidir
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Özdemir Özok, kurulun yazıya ceza öngörmesi ve iki farklı karar vermesini şöyle değerlendirdi:
"Kurulu hiçbir kararı için yargılamamak lazım. Ancak. 312 başta olmak üzere temel hak ve özgürlükleri yorumlama konusunda eski anlayışı sürdürmenin yararı yok. 57. hükümetten beri müthiş bir özgürlük ortamı yaratıldı, bu özgürlük ortamında sizin düşüncenize uygun olmayan görüşü dillendiren insana eski sertlikle yanıt veremezsiniz, bunu artık anlayalım. Siz bir yandan Anayasanızı değiştirmişsiniz; 90. madde değişikliği korkunç önemde bir şey. Ya onu kaldırın ya da onu söyleyenleri 'anti-laik, vatan haini' diye suçlayamazsınız. Çünkü insanlar bildiklerini söylerler. Benim bireysel görüşüm Türkiye'deki çağdaş hukukun olmazsa olmaz koşulu laikliktir. Bundan ödün vererek tehlikeye sokacak her türlü eyleme kalkışmaya karşı durmak lazımdır. Ancak, size uygun olmayan düşünceyi şiddetle bastırmak, artık dünyada da kabul görmez. Genel kurulun ilk kararının içinde yer alan gerekçelere asla katılmadık. Hukukta, Kuran'dan alıntı filan olmaz."


    http://www.radikal.com.tr/7411117411110

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.