Lazca da seçmeli ders

Milli Eğitim Bakanlığı yaşayan diller ve lehçeler dersi kapsamındaki Kürtçe, Adığece ve Abazaca seçmeli derslerine Lazcayı da ekledi. 5. sınıftan başlamak üzere Lazca seçmeli okutulacak. Lazca dersi için müfredat da hazırlandı. Programla 8. sınıfın sonunda ulaşılması hedeflenen yeterlilik düzeyi, temel dil kullanımı olarak belirlendi. Ders, dinleme, konuşma, okuma ve yazma şeklinde, etkinliklerle işlenecek.
Lazca öğretim programının genel hedefleri arasında, dinlediğini anlama, Lazca bir parçayı doğru olarak okuyup anlayabilme, Lazca konuşulan ülkelerin kültür değerlerini ayırt edebilme, duygu ve düşüncelerini Lazca anlatabilme, Lazca basılmış yayınları izleyebilme, Atatürk ’ün düşüncelerini ve inkılaplarını anlatabilme, dil ve kültürler arasındaki farklılıkları anlayış ve hoşgörüyle karşılama yer alıyor.
Öğrencilerin, konuşma ve yazma becerisi geliştirilirken Lazcayı doğru ve akıcı kullanmaları sağlanacak. Çeşitli kazanımların sağlanacağı derste, günlük hayatta sıklıkla kullanılan selamlaşma, vedalaşma, özür dileme, hatır sorma gibi kalıplar üzerinde durulacak.