Lazlar kızgın: Neden Lazca yayın yok

TRT'nin farklı dil ve lehçelerde yaptığı TV yayınına Lazcanın alınmaması, Lazların tepkisini çekti.

İSTANBUL - TRT'nin farklı dil ve lehçelerde yaptığı TV yayınına Lazcanın alınmaması, Lazların tepkisini çekti. Laz aydınları arasında yer alan avukat Memedali Beşli, anadilde yayının anayasal hak olduğunu, bu hakkın Lazlara tanınmamasının eşitlik ilkesine ters düştüğünü belirterek şunları söyledi:
"Basında, Lazcanın yayın yapılacak diller arasında olduğunu okumuştuk. Oysa daha sonra Lazcanın esamisi okunmadı. TRT'ye şunu sormak lazım: Neden Lazca yok?"
Faks çekerek ve e-posta göndererek TRT'yi protesto edeceklerini belirten Beşli, Laz aydınları olarak ortak basın açıklaması yapacaklarını, ardından da TRT'ye başvuracaklarını söyledi. Beşli, "Aslında Lazca yayının bir özelliği yok. Fakat Lazlar açısından moral değer oluşturacak ve Lazların tanınmasını sağlayacaktır. Anadolu'daki diller, Türk toplumunun zenginliğidir. Bu zenginliğin aktarılması için devletin çaba harcaması gerekir. Şüpheci yaklaşımlardan kurtulmak lazım" dedi.