Leyla Şahin temyizde

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'de türban davası olarak adlandırılan Leyla Şahin davasını temyiz işlevi gören Büyük Daire'ye göndermeyi kabul etti.

BRÜKSEL - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'de türban davası olarak adlandırılan Leyla Şahin davasını temyiz işlevi gören Büyük Daire'ye göndermeyi kabul etti. Şahin'in açtığı davanın temelinde üniversitede türban takılmasına izin verilmemesinden kaynaklanan şikâyet yer alıyordu. Ancak mahkeme, geçen haziran, üniversitelerde türbana getirilen yasağın AİHS'ye aykırı olmadığı sonucuna varmıştı. Şahin de, temyiz hakkını kullanarak davanın bir üst daire olan Büyük Daire tarafından ele alınmasını istemişti. AİHM'nin isteği kabul etmesiyle dava yeniden ele alınacak.