@omererbil

Likör fabrikasında karar

Mecidiyeköy'deki tarihi likör fabrikası yıkılarak yapılan 2 gökdelen, 'kamu yararı olmadığı' gerekçesiyle mahkeme tarafından durduruldu.
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

Şişli Likör Fabrikası’nın bulunduğu araziye yapılan 157 metre yüksekliğinde 2 gökdelen için İstanbul 6. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mimarlar Odası tarafından açılan davada mahkeme , gökdelenlerin yapımına onay veren 1 / 5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı. Viatrans A.Ş.- Meydanbey Ortak Girişimi proje devam ediyor açıklaması yaparken, Mimarlar Odası kararın inşaat ruhsatının iptalini gerektirdiğini ve inşaat faaliyetlerinin durdurulmasını istedi.
Şişli Likör fabrikası binası 2006’da 345 sayılı kararla ‘Endüstriyel Miras’ kapsamında 2 No’lu Koruma Kurulu’nca kültür varlığı olarak tescil edilmiş, 2008’de de bu kez fabrika giriş pavyonu ve parseldeki ağaçlar ‘anıt ağaç’ olarak tescillenmişti. 2011’de fabrika bacası da tescil kapsamına alındı. Fabrikanın 23 bin 711 metrekarelik arazisi ise TOKİ iştiraki olan Emlak Konut GYO tarafından gelir paylaşımı yöntemiyle satışa çıkarıldı. İlk ihaleyi Kiler Gayrimenkul, 295 milyon 700 bin lira teklif ederek kazanmış, Emlak GYO, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ihaleyi iptal etmiş, yeniden yapılan ihaleyi ise Aşçıoğlu-Ofton-Meydanbey-Omak İnşaat Ortak Girişimi kazanmıştı. Daha sonar Aşçıoğlu, Ofton ve Omak projeden çekildi.

Tescilli bina yıkıldı

Projeye göre tescilli bina yıkılmayacaktı ancak hemen yanı başında devasa gökdelen dikilecekti. İmar planına gore 66 bin metrekare inşaat yapılması gerekirken, plan değişikliği ile iki gökdelene 116 bin metrekare inşaata izni verildi. Endüstriyel Miras kapsamındaki Likör Fabrikası da 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla yıkılarak daha sonra yeniden yapılmasına onay verildi.

‘Şehircilik ilkesine aykırı’

Ancak mahkeme bilirkişi ve yerinde inceleme neticesinde Mimarlar Odası’nı haklı bularak işlemin uygulanması halinde telafisi güç sonuçlar doğuracağına kanaat getirerek yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Mahkeme kararında şöyle denildi: “1 / 5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının, bodrum katların emsale dahil edilmemesi, yönetmeliğe aykırı şekilde H: 15.50 metre yükseklikten sonra katlar için herhangi bir şekilde komşu mesafesi artırma koşulu aranmaması, tescilli eserlere zarar verilmesi, üst ölçekli plan kararlarına bütüncül yaklaşımla hazırlanmamış olması, nüfus yoğunluğunu artırmasından dolayı Şişli 1199 ada 230 parsel yönünden planlama tekniklerine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı anlaşılmıştır.’’
Viatrans A.Ş.-Meydanbey Ortak Girişimi’nden yapılan açıklamaysa inşaatın süreceği belirtildi: “...Kültür, sanat ve moda merkezi odaklı karma bir proje olan Quasar İstanbul projesininin uygulaması, nazım ve uygulama imar planları hiyerarşisine uygun olarak 2011 yılında alınmış olan inşaat ruhsatına göre sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Dolayısıyla, projemizin uygulanmasına dair hukuki ve idari yönden herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır.”