Lise müfredatı tamam

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dört yıllık lise programını hazırladı. MEB Talim Terbiye Kurulu'nca hazırlanan yeni ortaöğretim müfredatı, aralık ayının son haftasında açıklanacak.
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dört yıllık lise programını hazırladı. MEB Talim Terbiye Kurulu'nca hazırlanan yeni ortaöğretim müfredatı, aralık ayının son haftasında açıklanacak. Yeni müfredat dört yıllık lise şartlarına göre hazırlandı.
Edebiyat, tarih, matematik ve coğrafya alanlarındaki derslerde şu anda lise 1, lise 2, lise 3'te anlatılan konuların bir bölümü dördüncü yıla kaydırıldı. MEB ilköğretim müfredatında kullandığı etkinliklerin bir benzerini ortaöğretim için de uygulayacak.
Mevcut müfredatta kompozisyon, Türk dili ve Edebiyat dersleri 'Türk dili ve edebiyatı' dersi altında tek bir notla değerlendiriliyor ve söz konusu derse dört saat ayrılıyor. Yeni müfredatla öğrenciler hem edebiyat hem de dil ve anlatım olmak üzere iki dersten not değerlendirmesi almak durumunda kalacak. Dört saatlik debiyat dersinin yanında, üç saat de dil ve anlatım dersi verilecek.
Küresel çevre sorunları
Mevcut sistemde coğrafya dersleri teorik ve ezbere dayalı olarak öğretilirken, yeni sistemde öğrenciler sınıf dışı uygulamalarla coğrafya bilimini öğrenecek. 'Küresel çevre sorunları ve jeopolitik gelişmeler' okutulacak.
Kan gruplu fonksiyon
'Lineer cebir'in okutulmasından vazgeçilecek. Fonksiyon konusu 'biyoloji' ile bağlantı kurularak, anlatılacak. Derste şemayla 0, A, B ve AB kan grupları gösterilecek. Bu kan grupları arasındaki alışveriş akışının sıralama bağıntısı olduğu, simetri ve yansıma gibi özelliklerinin olup olmadığını incelemeleri sağlanacak.
Yeni programda, modüler aritmetik öğretilirken gizli haberleşme bilimi olan 'kriptoloji' tekniği kullanılacak. Öte yandan, tarih derslerinde 12 Eylül darbesi gibi 'yakın tarih' de anlatılacak. İngilizce derslerinde ise gramer dışında konuşma dilinin öğrenilmesine de ağırlık verilecek.