Lise sonlara 'izin' müjdesi

Lise sonlara 'izin' müjdesi
Lise sonlara 'izin' müjdesi
Lise sonlara okul 45 gün kısalıyor. LYS'ye hazırlanan öğrenciler, 'bu yıla mahsus olarak' velilerinin izni olması şartıyla 45 güne kadar izinli sayılacak.

Milli Eğitim Bakan Nabi Avcı’nın onayladığı genelgeye göre, lise son sınıf öğrencileri, velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması halinde 45 günü aşmamak kaydıyla izinli sayılabilecek. Böylece lise son sınıf öğrencileri zaman baskısı yaşamadan, ‘sahte rapor’ almadan LYS’ye hazırlanabilecek.
Milli Eğitim Bakanı Avcı, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise son sınıf öğrencilerinin özürlü devamsızlıklarına ilişkin genelgeyi onayladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılıyor. Yine aynı yönetmeliğe göre bir yıl içinde özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamıyor.
Bakan Avcı’nın onayladığı genelgeyle ise LYS’ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine yönelik bu öğretim yılına mahsus olarak şu değişik yapılacak:
“LYS’ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine zaman baskısı yaşamadan hazırlık sürecinde derslerine daha iyi motive olmaları, sınav streslerinin olabildiğince azaltılarak sınavlara psikolojik olarak daha rahat girmeleri ve esasen gerçeğe uygun olmayan beyan ve diğer suretle rapor alınmasını önlemek amacıyla bu öğretim yılına mahsus olmak üzere; ilgili yönetmelikte belirtilen toplam süre olan 45 günü aşmamak kaydıyla öğrenci velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması halinde beyan edeceği sürenin de özürlü devamsızlık olarak değerlendirilmesi ve veli dilekçesinin özür belgesi gibi işlem görmesi öğrenci ve velileri açısından daha eşitlikçi bir yaklaşım olacaktır.”