Lisede 'bol sorulu' sınav devri

Talim ve Terbiye Kurulu, ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini geliştirmek için daha önce İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliklerin benzerini liseler için de hayata geçirdi.
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - Talim ve Terbiye Kurulu, ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini geliştirmek için daha önce İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliklerin benzerini liseler için de hayata geçirdi.
Kurul Başkanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre yeni değişiklikler çerçevesinde okullarda yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki olan dersler için ikiden az, üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamayacak. Zorunlu haller dışında, yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamayacak. Ayrıca klasik türde yapılan yazılı sınavlarda en az beş soruya yer verilecek. Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru-yanlış, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde ise soru sayısının çok, soruların kısa cevaplı olması esas alınacak.
Erdoğan, yönetmelikte yaptıkları değişikliklerin gerekçelerini şöyle anlattı: "Mümkün olduğunca farklı soru türlerinin kullanılması, geniş çaplı bilgi, beceri ve yeterliliklerin ölçülmesine imkân sağlayacak. Ayrıca sınavlarda sorulan soru sayısının fazla olmasıyla da daha fazla kazanımın, bilgi ve becerinin ölçülebilmesi sağlanmış olacak. 100'lük not sistemi açısından bakıldığında soru sayısının fazla olması, öğretmenin yapacağı değerlendirmeyi de kolaylaştıracak."
Talim ve Terbiye Kurulu'nun yönetmelikte yaptığı değişikliğe göre sınavlarda soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara verilmek suretiyle, geriye doğru azalan bir oranda işlenen konulardan seçilmesi esas alınacak. Erdoğan, bu değişiklikle öğrencilerin sadece iki sınav arasında işledikleri konulara değil, o ana kadar işledikleri tüm konulara hazırlanmalarının amaçlandığını söyledi.
Sözlüdeki değişiklikler
Kurul Başkanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan, yönetmelikte yaptıkları diğer değişikliklerle ilgili olarak şunları söyledi: "Öğretmenlerimiz tarafından, sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanıp cevap kâğıtlarıyla birlikte saklanacak. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilecek.
Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü puanı verilmesi esas olacak, haftalık ders saatine ve dersin özelliğine göre, ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden fazla sözlü puanı verilemeyecek. Ayrıca Zümre Öğretmenler Kurulunda sözlü sınav sayısı belirlenecek. Sözlü puanı, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilecek. Verilen sözlü puanı öğrenciye anında bildirilecek, sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmayacak."
'Öğretmenler iyi özümsemeli'
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in talimatıyla çalışmalarını yaptıklarını belirten Erdoğan, "Sınav sistemi değişikliğinde hedeflenen amaca ulaşmak için okul idarecileri ve öğretmenler tarafından iyi algılanması ve özenle uygulanması gerekiyor" dedi.