Liseliler muhafazakarlaşıyor

Liseliler muhafazakarlaşıyor
Liseliler muhafazakarlaşıyor
Lisede okuyan üç öğrenciden biri, evreni anlayabilmek için fen bilimlerinden çok din bilgisinin gerekli olduğuna inanıyorMaltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. İsa Eşme başkanlığında, 25 ilde, 3 bin 500 lise öğrencisinin katılımıyla yapılan 'Lise Öğrencilerinin Fen ve Matematik Eğitimine İlişkin Yaklaşımları' araştırması gerçekleştirildi.

Araştırma, ilginç sonuçlar ortaya koydu:

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler arasında yapılan bu araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 30'u evreni anlayabilmek için fen bilimlerinden çok, din bilgisinin gerekli olduğunu düşünüyor. Bu oran İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında yüzde 54'e çıkıyor.

Lise öğrencilerinin yüzde 38'i internet ve bilgisayarı hiç kullanmıyor. Kullananların da sadece yüzde 30'u ödev hazırlamada bu imkandan yararlanıyor.

Lise son öğrencilerinin birinci gündemi üniversite sınavı. 100 öğrenciden 67'si her gün üç saat veya daha fazla zamanı sınav hazırlığına ayırıyor.

Öğrencilerin üçte biri spor ve sosyal etkinliklere, yüzde 19'u ise müzik dinlemeye zaman ayıramamaktan yakınıyor.

Araştırmanın temelini oluşturan fen ve matematik eğitimi de öğrenciler tarafından yeterli bulunmuyor. Öğrencilerin üçte ikiye yakın bölümü doğada karşılaşılan olayları açıklayabilme ve evreni akılla algılayabilme konularında fen-matematik eğitimini yetersiz görüyor. Öğrencilerin aldıkları fen ve matematik eğitimi, günlük yaşamlarına ve bakış açılarına yansıması da farklılık gösteriyor. Lise son öğrencilerinin yüzde 82'si doğadaki her olayın bir nedeni olduğu ve yeteri kadar araştırılırsa bu nedenin bulunabileceği fikrine katılıyor. Buna karşın büyük oranda bilimin en güvenilir yol gösterici olduğunu da kabul ediyorlar.

Öğrencilerin yüzde 43'ü “Dünyayı ve evreni anlayabilmek için fen bilimlerinden çok din bilgisi gereklidir” görüşüne katılmıyor. Bu görüşe katılanlaların sayısı yüzde 30'u bulurken, yüzde 27'sinin bir fikri yok.

Bu oran farklı liselerde okuyan öğrenciler arasında da çeşitlilik gösteriyor. Aynı görüşe, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yüzde 54'ü katılıp, yüzde 16'sı katılmazken, fen liselerinde bu görüşe katılanların oranı yüzde 10'a iniyor, katılmayanların ise oranı yüzde 70'e çıkıyor.
Temel fen eğitiminin, hurafelere yönelmede engel olduğuna inanan öğrenci oranı yüzde 60'ken, sadece iki öğrenciden biri Batı uygarlığının üstünlüğünü bilimle ilişkilendiriyor.

İMAM HATİPLİLERİN YARIYA YAKINI EVRİME İNANIYOR
Lise öğrencilerinin yüzde 66'ı evrim kuramına inanıyor. Bu oran genel liselerde yüzde 70, fen ve Anadolu liselerinde yüzde 62, imam hatip liselerinde yüzde 46... İmam hatiplerde evrime inanmayanların oranı yüzde 39.

Araştırmanın sonuç bölümünde, ortaöğretimi bitirme aşamasına gelen öğrencilerin büyük bölümü 12 yıllık eğitimi temel kriterler açısından yetersiz gördükleri tespitine yer veriliyor.

Ve eğitim sisteminin sınav odaklı olması ve öğrencilerin sosyal etkinliklerden izole edilmesi, başarısızlığın en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

ÖĞRENCİLER MUHAFAZAKARLAŞIYOR
Araştırma sonuçlarının değerlendirildiği bölümde dikkat çekilen bir başka nokta da öğrencilerin büyük bir oranının bilimin gücüne inanmakla birlikte, dikkate değer bir kitlenin, muhafazakar bir profil gösterdikleri...

Araştırmayı yürüten Prof. Dr. İsa Eşme bu eğilimi ntvmsnbc'ye değerlendirdi:

İRAN'IN GERİSİNDEYİZ
“2007'de yılında yapılan bir araştırma, Türkiye'nin fen-matematik eğitiminde İran'ın gerisine düştüğünü gösterdi. Bizi bu araştırmaya iten asıl etken de bu araştırma oldu. Gerçeklerin Türkiye gündemine taşınması gerektiğini düşündük.

Lise öğrencileri arasında bilimin gücüne inanma oranı yüksek ama öğrencilerin yarıdan fazlası, Batı ülkelerinin, Ortadoğu ülkelerinden daha ileride olmalarını, fen ve matematiğe daha çok önem vermelerinin sonucu olduğunu düşünmüyor. Bu sonuç bizleri düşündürüyor. Aslında öğrenciler bilimin gücüne inanıyor ama belki öğretmenlerin etkileri ile ya da çevre ve takip ettikler medya nedeniyle günlük olaylara farklı pencereden bakıyor. Örneğin öğrencilerin yüzde 30'u dünyayı ve evreni anlayabilmek için fen bilimlerinden çok din bilgisi gerektiğine inanıyor. buna yakın bir oran da fikir beyan etmiyor.

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİNE DİKKAT
İmam hatiplilerin yüzde 46'sının evrim kuramına katılıyor olması da ilginç bir durum. Bu sonuçların olumlu olduğunu düşünüyorum. Öte yandan beni en çok şaşırtan şey Anadolu öğretmen liselerinin durumu. Bu liselerde okuyanların verdiği yanıtlar, imam hatiplilere yaklaşıyor. Bunun kaygı verici olduğunu ve bu okullardaki öğrenci profilini inceleyecek tarafsız ve güvenilir bir araştırma yapılması gerektiğini düşünüyorum.

TABLO DAHA CİDDİ OLABİLİR
Bu araştırmada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta var. Burada araştırma yapılan grup, 17-18 yaş grubunun tamamını temsil etmiyor, sadece eğitimini devam ettirip üniversite sınavına hazırlanan lise son öğrencilerini kapsıyor. Unutulmamalıdır ki, pek çok öğrenci lise son sınıfa kadar eğitimini devam ettiremiyor. Buradan bakınca genel olarak gençlerin bilimsel bakış açısına yaklaşımının daha olumsuz olacağı tahminini yapabiliriz. Gençlerin tamamını düşünürsek tablo daha ciddi olacaktır.

BEDELİ AĞIR OLUR
Şu anda Türkiye'nin gündemi dolu, araştırdığımız konu maalesef gündemde yeterince yer bulamıyor. Ancak gündemi dolduran olaylar kısa vadeli olaylar... Bana göre bunların Türkiye'ye faturası, bu araştırmanın gösterdikleri kadar ağır değil. Bu araştırma bize Türkiye'yi çok daha önemli bir sorunun beklediğini ve yetişen kuşağın propfilinin ne olduğunu gösteriyor. Ben sayın Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'yu ziyaret edip bizzat raporu elden vermeyi düşünüyorum.” (NTV)