LPG'nizi bayiniz bağlasın

İhmal ve hatalı kullanım sonucu meydana gelen likit petrol gazı (LPG) facialarına karşı çıkarılan yasa, tüplü LPG kullanıcılarına hem yeni haklar, hem de sorumluluklar getiriyor.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - İhmal ve hatalı kullanım sonucu meydana gelen likit petrol gazı (LPG) facialarına karşı çıkarılan yasa, tüplü LPG kullanıcılarına hem yeni haklar, hem de sorumluluklar getiriyor. Tüpünü kendi bağlayan ve kullanım talimatlarına uymayanlar, bir kaza durumunda tazminat alamayacak, sigortadan yararlanamayacak.
Meclis'te dün kabul edilen yasaya göre, tüplü LPG kullanıcıları, TSE'nin kullanma kuralları ile dağıtım şirketi ve bayisince bildirilen usul ve esaslara uygun davranacak. Dağıtıcı şirketler bayilerini eğitecek ve ve tüketicileri bilgilendirecek. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 200 bin YTL para cezası uygulayacak.
Teknik düzenlemelere aykırı LPG satışı nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini konusunda, kullanıcıların muhatap olduğu lisans sahibi gerçek veya tüzelkişilerin lisanslarında ve sözleşmelerinde hüküm olacak.
Söz konusu gerçek ve tüzelkişiler, faaliyetleri esnasında üçüncü kişilere veya çevreye verecekleri zarar veya ziyanları tazmin edecek. Lisans sahipleri, tesis ve faaliyetlerine ilişkin olarak zorunlu sigorta ile birlikte mali mesuliyet sigortası da yaptırmakla yükümlü.
Tüplü LPG bayileri, 2 kilonun üzerindeki tüpleri kullanıcının adresine getirip kullanılacak yere bağlantısını kendileri yapacak. Aksi halde 100 YTL ceza var.
Eski tüp imha edilecek
Tüplü LPG kazalarından zarar görenler, ilgili şirketten zararlarının tazminini isteyebilecek. Ancak, bu haktan yararlanabilmek
için tüpün bağlantısının bayi tarafından yapılması ve kullanıcının, güvenliğe ilişkin kullanım talimatlarına uyması gerekecek. Tüpün sisteme bağlantısının kullanıcı tarafından yapıldığı kanıtlanırsa, tüp bayisi ve dağıtıcı şirketlere sorumluluk yüklenemeyecek.
Teknik düzenlemelere uygun olmayan, periyodik muayenesi yapılmayan, paslı, şişkin, ezik, kesik, boyasız, çatlak, yangın hasarlı tüpler satılamayacak. Bu şekilde tüp satanlar, 200 bin YTL ceza alacak.
Dağıtıcı şirketler, dolum için getirilen tüpleri, daha önce teknik kontrolden geçirmek, tamir ve bakımını yaptırmak, mümkün değilse imha etmek zorunda olacak.
Konut sitesi veya sanayi tesisi gibi 'dökme' LPG kullanıcıları, kaza durumunda tüplü LPG kullanıcılarına tanınan tazminat hükümlerinden yararlanabilecek. Ancak bunların da, dağıtım şirketinin bilgisi dışında LPG sistemine başkalarının müdahale etmesine izin vermemesi gerekiyor.
Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapılamayacağı gibi, doluma yarayan hiçbir teçhizat bulundurulamayacak. Aksi halde 200 bin YTL ceza ödenecek.
Dağıtıcı şirketler, gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almamış olan istasyonlara LPG ikmali yapamayacak. Böyle bir istasyonda aldığı gazdan dolayı ya da gaz alımı sırasında zarara uğrayanlar, ilgili dağıtıcı şirket nezdinde zararlarının tazmin edilmesini isteyebilecek.


    http://www.radikal.com.tr/7396907396900

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.