Lütfen eşinize bunları söylemeyin!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinden devamlı 'terörist', 'Deve gibi boynun var' türü hakaretler işittiği öne sürülen kocanın derhal bu eziyetten kurtarılmasını istedi!

ANKARA - Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinden devamlı 'terörist', 'Deve gibi boynun var' türü hakaretler işittiği öne sürülen kocanın derhal bu eziyetten kurtarılmasını istedi! Kocanın açtığı boşanma davasını reddeden yerel mahkeme kararı bozuldu.
Eskişehir 2. Aile Mahkemesi, eşinin kendisine 'terörist', 'Deve gibi boynun var', 'Çocuk mezarı gibi ayakkabın var' ve 'Karga gibi burnun var' sözlerini kullandığı iddiasıyla boşanma davası açan kocanın davasının reddine karar verdi. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, mahkemenin verdiği ret kararının bozulmasına hükmetti. Yargıtay, gerekçeli kararında şu görüşleri dile getirdi:
"Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle davalı kesin mehil içerisinde delillerini bildirmediği gibi, davacıya sürekli olarak 'terörist', 'Deve gibi boynun var', 'Çocuk mezarı gibi ayakkabın var' ve 'Karga gibi burnun var' gibi sözlerle hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçeyle davanın reddi doğru bulunmamıştır."
'Şişko' ve 'çirkin' de boşatıyor
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yetkilileri ayrıca, eşe karşı 'Şişko, bana yakışmıyorsun', 'Zürafa gibisin', 'çirkin', 'öküz' ve 'dana gibi görünüyorsun' benzeri hakaretlerin ve alay edici sözlerin kullanılmasını da boşanma nedeni saydıklarını belirtti.
Yargıtay, önüne gelen davalarda ilginç boşanma gerekçelerine yer vermişti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, televizyonda yayımlanan kadın programlarından birine katılarak aile sırlarını açıklayan R.Y. hakkında açılan boşanma davasını reddeden mahkeme kararını bozmuştu. Daire, bozma gerekçesinde, "Davalının, televizyona çıkarak aile sırrını açıkladığı anlaşılmakta. Davacı koca boşanma davası açmakta haklıdır" demişti. Aynı daire, kocasına terlik fırlatan kadını kusurlu bularak eşlerin boşanmasına hükmetmişti. Daire, yakın arkadaşlarının verdiği bir davette, karısının, kendisini terlik fırlatarak kovduğunu belirten K.M.'yi haklı bulmuştu. Yargıtay, başka davalarda eşe vazo, anahtarlık ve saksı fırlatmayı da boşanma gerekçesi saymıştı.