Maden niyetine vur kazmayı

Doğal ve kültürel varlıkları yok ettiği için CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü yasanın yönetmeliği çıktı: Artık, orman, milli park, sit alanı, su havzası ve turizm bölgelerinde madencilik mümkün. Çevre hukuku uzmanı Noyan Özkan'ın yorumu: "Yasa ve yönetmelik, Anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı. Kapadokya, Kelebekler Vadisi ya da Fırtına Vadisi'nde bile maden işletilebilir."
Haber: İBRAHİM GÜNEL / Arşivi

İSTANBUL - 'Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'dan sonra maden yönetmeliği de çıkarıldı. Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan ve önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Maden Faaliyetleri İzin Yönetmeliği'ne göre, artık Türkiye'nin tüm korunan doğal ve tarihi alanları madencilik faaliyetine açılabilecek.
Böylece, orman, ağaçlandırma alanları, kara avcılığı alanları, özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, tarım, mera, sit alanları, su havzaları, kıyı alanları ve sahil şeritleri, karasuları, turizm bölgeleri, alanları ve merkezleriyle kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, askeri yasak bölgeler, imar alanları ve mücavir alanlarda arama, üretim faaliyetleriyle madencilik faaliyetlerine izin verilmiş oldu.
Özkan: Anayasa'ya aykırı
Çevre hukuku uzmanı avukat Noyan Özkan Madencilik Yasası ve yönetmeliğinin Anayasa ve uluslararası çevre sözleşmelerine aykırı olduğunu ileri sürdü. Özkan, şunları söyledi:
"Hiçbir Avrupa ülkesinde olmayan hükümlerle, Türkiye'nin kültür ve tabiat varlıklarının korunması için gerekli olan koruma mevzuatı dışlanmış, yönetmelikle çevre ve insan sağlığı baypas edilmiştir. Artık, Kelebekler Vadisi'nde, Fırtına Vadisi'nde veya Kapadokya'da maden işletmesi mümkün mümkün hale geldi. Yasa ve yönetmelikteki uyuşmazlıklarda Anayasa'ya göre uluslararası sözleşme hükümleri esas alınacak. Bu durumda Türkiye'nin imzaladığı ve usulüne uygun olarak yürürlüğe koyduğu, BM Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Sözleşmesi, Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Doğal Habitatlarının Korunması Sözleşmesi ve Biyolojik Zenginlik Sözleşmesi ihlal edilmekte."
'Madencilik anlayışı değişti'
Eski yasada, korunan alanların yakınındaki faaliyetlerin bile izne tabi olduğunu anımsatan Özkan, şöyle devam etti: "Şimdi, Anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı olarak her yerde maden işletme olanağı tanındı. Halbuki, madencilerin, 'yeraltı zenginlikleri mutlaka çıkarılmalı' anlayışı BM'nin Stockholm Çevre ve İnsan Konferansı, Çevre ve Kalkınma Konferansı ve Rio Zirvesi Sonuç Bildirgesi'yle değişti."
Maden arama ve işletme ruhsatı, faaliyet için ilgili alanlara göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'ndan, Tarım Bakanlığı'ndan, Kültür Bakanlığı'ndan veya Genelkurmay Başkanlığı'ndan izin alınacak.
2004'te yürürlüğe giren yasanın iptali için CHP, Anayasa Mahkemesi'ne dava açmıştı.
Madenciler: Maddi getirisi önemli
Türkiye'nin önde gelen madencilik şirketlerinin desteğiyle kurulan Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, yasayı desteklediklerini açıkladı. Vakfın müdürü Lütfi Çallı, şunları söyledi:
"Yasayı ekonomik getiri ve kâr-zarar dengesi yönünden destekliyoruz. Ülke ekonomisine katkısı olan her türlü faaliyet için başka bir şey düşünülemez. Kültür ve tabiat varlıklarının yok edilmesine karşıyız. Çünkü, gelecek kâr, o zararı geri getiremez. Ama kesilen üç ağacın yerine 13 ağaç dikecekseniz buna karşı olamayız. Çevre ne olursa olsun madencilik yapayım görüşü yanlış. Çevreyi koruyarak her türlü faaliyet yapılabilir. Doğanın dengelerini değiştiren her faaliyetin çevreye rağmen yapılmaması görüşündeyiz. Burada önemli olan yarar-zarar dengesi. Üç ağacı kesmesine rağmen onun yerine daha yararlı bir faaliyet getirebiliyorsanız onu kesme olanağı verilecek."


    http://www.radikal.com.tr/7499077499070

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.