Madenciliğe 'Bulduğun gibi bırak' yönetmeliği geldi

Madencilik şirketleri, maden aradıkları yerleri 'buldukları gibi' bırakmaya zorlanacak. Şirketler geride bıraktıkları doğadan beş yıl boyunca sorumlu tutulacak.

ANKARA - Madencilik şirketleri, maden aradıkları yerleri 'buldukları gibi' bırakmaya zorlanacak. Şirketler geride bıraktıkları doğadan beş yıl boyunca sorumlu tutulacak.
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve madencilik faaliyetleriyle bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılmasın hedefleyen yönetmelik önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, orman sayılan alanlar dışındaki madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının, doğaya yeniden kazandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.
Yönetmelik kapsamına giren faaliyetlerde, işletmeci madencilik çalışmalarına başlamadan önce, bozulan doğal dengenin yeniden kurulmasına dair bir 'Doğaya Yeniden Kazandırma Planı' hazırlatıp idari makamlara onaylatacak. Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları, bölgede rezerv ve çalışmalar bittikten sonra değil, kazı veya döküm çalışmalarıyla 'eşzamanlı' olarak başlatılacak. Maden işletmeci tarafından terk edildiğinde arazi düzenlenmiş, kirlilikten arındırılmış ve peyzaj çalışmaları yapılmış olacak.
Arazi, işletme faaliyeti bittikten sonra da beş yıl il çevre ve orman müdürlüğünce denetlenecek. Bu süreçte faaliyet alanında herhangi bir çevresel sorun ortaya çıkarsa işletmeci sorunun giderilmesinden sorumlu olacak. Aksi takdirde Çevre Kanunu'ndaki idari yaptırımlar uygulanacak.