Mafya babası bile silah ruhsatı alabilecekTBMM İçişleri Alt Komsiyonu, Silah Kanun Tasarısı’nda son dakika değişiklikleri ile önemli değişiklikler yaparak, “hangi suçtan hüküm giyerse giysin, ölüm tehdidi altında olduğunu ispatlayan her suçluya, illerde kurulacak özel bir komisyonun izin vermesi şartına bağlı olarak silah ruhsatı alma hakkı” tanıdı. Bu değişiklik pek çok kişinin silah ruhsatı almasının önünü açacağı için eleştiriliyor.

Ayrıca komisyon, Emniyet ve MİT’e de mevzuatlarına “askeri silah ithal etme yetkisi” tanındı. Tasarının ilk halinde de benzer bir düzenleme yer almış, ancak Genelkurmay’ın itirazı üzerine, askeri silahlar tasarı kapsamı dışına çıkartılmıştı. Alt komisyon başkanı AKP’li Uzun, düzenlemeyi, “Bu değişikliği yapmasaydık emniyet el bombası ve panzer bile alamayacaktı. Bunun önüne geçmek için, mevzuatlarına uygun olmak koşuluyla askeri silah ithal edebilmelerinin yolunu açtık. Bu konu yanlış yorumlanmasın. Mevzuatına uygun olma şartı nedeniyle emniyet kalkıp da füze, denizaltı alamaz” diye savundu. (Radikal)