Mahkeme: Alevilerin ibadet yerleri olağan karşılanmalı

Mahkeme: Alevilerin ibadet yerleri olağan karşılanmalı
Mahkeme: Alevilerin ibadet yerleri olağan karşılanmalı
Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkında, tüzüğündeki "cemevlerini ibadethane" olarak niteleyen maddesi nedeniyle açılan kapatma davasının reddedilmesinin gerekçesi açıklandı.

ANKARA - Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkında, tüzüğündeki “cemevlerini ibadethane” olarak niteleyen maddesi nedeniyle açılan kapatma davasını reddetme gerekçeleri arasında, İzmir'de bir kişinin, nüfus cüzdanında “İslam” yerine “Alevi” yazılması için açtığı davanın reddedilmesi nedeniyle Türkiye 'nin AİHM'de mahkum olması da yer aldı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, “Kişiler, topluluklar ve zümreler din ve vicdan özgürlüğüne sahiptirler. Toplumumuzda kabul görmüş farklı düşünceler, ibadetler ve bunlara ait yerler haricinde Aleviler ve Aleviliğin ibadet şekli ve yerleri de olağan karşılanmalıdır” denildi.

AHİS HATIRLATILDI

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) de Türkiye'nin usulüne uygun yürürlüğe koyduğu anlaşmalardan biri olduğu anımsatılan kararda, sözleşmenin 9. maddesinde “Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. Din veya inancını açıklama özgürlüğü ancak kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlığın veya ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için demokratik bir toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasa ile sınırlanabilir” denildiğine dikkat çekildi.

Kararda, şu değerlendirmeler yer aldı:
“Bu hükme yer verildiğine göre, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına bağlı herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünden tek başına veya topluca veya özel tarzda ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapma hakkı bulunmaktadır. Bu hak ancak kamu güvenliği, genel sağlığın ve ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için demokratik bir toplumda zorunlu tedbirlerle ve yasa ile sınırlandırılabilir. Tekke ve Zaviyelerin Kaldırılmasına ilişkin Kanun'daki yasaklamaları, İslam dinini devletin dini olarak kabul eden 1924 Anayasası'nın hüküm ifade ettiği, AİHS'nin usulüne uygun olarak uygulanmadığı yıllar itibarıyla değerlendirmek gereklidir.”

‘LAİK DEVLET KARIŞMAZ’

Anayasa 'nın 2. maddesinde devletin laik olduğu, başlangıcında ise “Laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağının” belirtildiği bildirilen kararda, “din ve mezheplere eşit davranmanın, ancak kanunlarda herhangi bir dine, mezhebe atıfta bulunmamakla gerçekleştirilebileceği” vurgulandı.

Devletin neyin din, ibadet ve ibadethane sayılacağını belirlemesinin, laiklik ilkesiyle çeliştiği gibi usulüne uygun yürürlüğe girmiş sözleşmelerdeki inanç özgürlüğünün gereğinin yerine getirilmesini de engelleyeceği anlatılan kararda, “Alevi inancının gereklerinin yerine getirildiği yer olduğu belirtilen cemevlerinin kurulmasını, faaliyette bulunmasını, AİHS'nin 9/2. maddesinde belirtilen nedenlerle kısıtlayıcı sebeplerin varlığı somut delillerle ortaya konulmadığı sürece, demokratik bir toplumda engellenemez” denildi.

AİHM KARARLARINA ATIF

Kararda, AİHM'nin din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin iki kararına atıfta bulunuldu.

Girit'te yaşayan 4 Yehova Şahidi'nin ibadet yeri olarak kullandıkları odaların, “yerel idareden yazılı izin alınmadan ibadet yeri açılamayacağına” ilişkin yasa hükmüne aykırı davranıldığı gerekçesiyle kapatıldığı kaydedilen kararda, şikayet üzerine AİHM'nin, 1996'da “kısıtlamanın demokratik bir toplumda inanç ve ibadet özgürlüğüne aykırı olduğu” gerekçesiyle başvurucuları haklı bulduğu bildirildi.

İzmir'de bir kişinin, nüfus cüzdanında “İslam” yerine “Alevi” yazılması için açtığı davanın reddedilmesi nedeniyle Türkiye'nin AİHM'de mahkum olduğu belirtilen kararda, şöyle denildi:

“AİHM'nin bu yöndeki kararı da dikkate alındığında, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nün derneğin tüzüğünde yer alan 'Derneğin amacı Çankaya'da yaşayan Alevi inançlı yurttaşların inanç ve ibadetlerini yerine getirme merkezleri olan cemevlerini yapmak ve yaptırmaktır' ibaresinin kaldırılmasını talep etmesinin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Anayasamızda tanımlanan bir ortak ve topluluklara mahsus din olgusu yoktur. Kişiler, topluluklar ve zümreler din ve vicdan özgürlüğüne sahiptirler. Toplumumuzda kabul görmüş farklı düşünceler, ibadetler ve bunlara ait yerler haricinde Aleviler ve Aleviliğin ibadet şekli ve yerleri de olağan karşılanmalıdır. Aleviler de ibadet edecekleri ibadet merkezlerinin neresi olduğu konusunda cemevleri olarak isimlendirilen yerleri tercih etmişler ve cemevleri uzun yıllardan beri Alevilerin ibadet yeri olarak bilinmiştir. Derneğin amaçları, tüzüğünde maddeler halinde belirtilmiş, amacında Anayasa'nın 5, 12, 13, 14. ve 24. maddelerine, AİHS'ne, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu gibi ilgili mevzuata, genel hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykırılık bulunmadığı görülmüş, bu nedenle davanın reddine ilişkin hüküm kurulmuştur.”

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara İl Dernekler Müdürlüğü'nün itirazı ile Cumhuriyet Başsavcılığı, tüzüğünde “cemevlerini ibadet yeri olarak” nitelendirdiği için Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkında kapatma davası açmıştı.

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı, “Cemevlerini ibadethane” olarak niteleyen hükmü Anayasa'nın 2. maddesine aykırılık taşımaması ve kanunlarla yasaklanmaması gerekçesiyle reddetmiş ve derneğin faaliyetlerine izin vermişti.

Karar savcılık tarafından temyiz edilince, dosyayı görüşen Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını oy çokluğuyla bozmuştu. Yargıtay bozma gerekçesini, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın “633 sayılı Yasa ve düzenlemeler karşısında cami ve mescit dışında bir yerin ibadethane olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı” görüşüne dayandırmıştı. (aa)


  http://www.radikal.com.tr/1119014111901413

  YORUMLAR
  (13 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Nasıl haber yazıyorsunuz - Atabey Sarıtosun

  Yani bu haberler hiç mi okunmuyor, mahkeme dediğiniz haberin başlığında mahkeme diye bahsettiğiniz hangi mahkeme acaba? Olayın geçmişinde hukuk mahkemesinin ve Yargıtay'ın bozma kararından bahsediyorsunuz ama "Alevilerin ibadet yerleri olağan karşılanmalı" dır hükmü veren mahkemenin hangi mahkeme olduğunu yazmıyorsunuz. Önemsiz bir ayrıntı mı bu yani?

  HARAYDIN sormu$; - memocan1968

  "Bazıları diyor ki sadece Alevi ve Cemevi için delelim bu ayrımcılık ve haksızlığı kime anlatacaksınız.Bu yeni bir haksızlık ve zulüm değil mi?" Sayin Haraydin bu ülkenin cikardigi birsürü sadece belli siyasi sümreye ayit olan (bunlar genelde sag görüslü ve sünnü mesebe ayit olan insanlara)avanta getiren, bunlari suclan itham edildiginde daha mahkemesi olmadan korumak amacli cikarilmis ve tamamen ayrimciliga dayanan haksiz kanunlar varken, bunlar zulüm olmuyor degilmi? Ama sayisi 25 milyonu a$an alevi TC vatandaslari'nin ibadet yaptiklari yerin "CEMEVI" diye adlandirilmasinin taninmasi zülüm olarak görüyorsaniz, ozaman size diyebilecek hic bir lafim olamaz.

  - momentum

  Eski Roma'da devlet dini vardı: Bir inanç dini değil ama bir bağlılık dini, bir toplumsal aidiyet dini, bir sivil din. İmparator heykelleri tapınaklarda tanrı heykellerinin yanına konurdu, onlar kendileri de bir tanrı olarak. Sahiplerinin elinden kaçarak bir tanrı ya da bir imparator heykeline sığınmayı başarabilen bir köle serbest bırakılmayı hak ederdi. Zamanla tanrılığın (bir tanrı olmanın) başlıca ölçüsü, tapınaklarda temsil edilmekten ibaret kaldı ve toplumlar birbirlerinden tanrılar ithal etmeye başladılar: Romalılar Mısır'dan İsis'i aldılar, Babil'i fetheden İranlı Kirus, oranın tanrısı Marduk'a saygısını sunmakta gecikmedi. Bu çoğulculukta tanrı heykelleri tapınaklarda yan yana sıralanırdı. İnsanlığın din konusundaki en temel, en bastırılmamış doğal dürtüsü olan paganizmde bir evren tanrısına ihtiyaç yoktur. Tanrılar sınırlı süreçlerin tanrılarıdır: bu süreçler ulusal ise tanrı bir milli lider, politik ise politik bir tanrıdır; ziraat toplumlarında da tanrının bir bereket tanrısı olması gibi. Başkaldırı süreçlerinde tanrı Che'dir, Kuzey Kore'de Kim İl Yong. Arjantin'de Maradona adına kurulmuş kiliseler vardır; Türkiye'de de Tarkan'ın tuvalete gitmediğine inanan genç kızlar. Din bir politik tartışmadan ibaretse, tanrı da politik bir tanrıdır. Dinin metafizik bir açıklama biçimi, Tanrı'nın da evreni yaratan üstün kişilik olması gerekmez her zaman. Ve konu Alevilik olduğunda tartışma referansları hep politiktir, tarihseldir; itikatsal değil.

  AKIL TUTULMASI - HARAYDIN

  Elbette karışmamalı.Zaten karışmamak için tanımıyor gözüküyor. Sema,semah,mevlevihane,cemevi,aLEVİ, Bektaşi, mevlevi,Rufai vs elbette dini kurumlardır ama bu kadar dinin özelini toplumsal ve kamusal alanda resmi muhataplaştırmanın zararını bu toplum çok çekti. Din Allah için yaşanır. Dinin özelinin toplumsal ve kamusal alana yayılması dinin Allah için olduğunu tam kavrayamayanların çatışma, ayrışma ve çekişmesine yol açar. Aleviler sanır ki dinin özel ritüelleri bir tek kendilerinde var.Oysa hayır.Alevi,Mevlevi,Rufai vs vs sayuısız grup hergün doyasıya özel ritüellerle dini yaşar.Ancak bunun kamusal kimlik kazanması hem anlamsız hem sayısız mahzurları olduğundan Atatürk bunların kamusal kimliğini iptal etmiştir. Şimdi bu özel işgüzarlığın anlamını birileri açıklamak zorundadır. Bu kimliklerin özel hayattan resmi statüye geçmesi için Atatürk'ün çıkardığı resmi yasak statüsünü kaldırmak gerek ve bu da sayısız mahzurları getirecektir. Bazıları diyor ki sadece Alevi ve Cemevi için delelim bu ayrımcılık ve haksızlığı kime anlatacaksınız.Bu yeni bir haksızlık ve zulüm değil mi?

  Yorumcularda biri - GA2008

  dilşah, oldukça doğru sözlerle politika ve din ilişkisini eleştirmiş. Sanırım, bu ülkeye özgü koşullardan ortaya çıkan bir uygulamayı haklı bir şekilde eleştiriyor. Ve kendisi de alevi olmasa, muhtemelen Hristiyan veya Budist de olabilirdi. Çünkü Sünni Müslüman olsa çelişki gibi gözüken bir durum ortaya çıkardı: Hazreti Peygamber(S.A.V.) efendimizin çok net bir siyasi pozisyonu vardı. Ayrıca bu indirilen kitapta da çok net izlerle bellidir. Ama bu durum haşa bir eleştiri konusu değildir o inanış içinde.

  123456Okan arkadasa - LoremIpsum

  Dersimli degilim ama olmaklada gurur duyardim! Tipki "hanim" olmama ragmen bu cinsiyeti kendimle es degerde tuttugum gibi! Ikili tartismalara girmekten daima kacinmisimdir ama su durumda cevap hakkimi kullanma geregi hissettigimdendir bu ek yorum. Birkac gününü ayirip degisik kaynaklardan cumhuriyetin ilk yillarinda alevilik, cumhuriyet tarihinde kürt ayaklanmalari bunlari iyi arastirmani önemle tavsiye ederim. Ancak bu sekilde sessiz sedasiz katliamlarla aleviligin türk islam sentezi icinde, kürtlerinde türklük icinde eritilmeye calisildigini kavrayabilecek uyanisi gerceklestirebilirsin. Bilincalti komplexlerden arinalim artik..

  Biriside baska konu bulamiyinca herhalde Atatürkün.. - memocan1968

  resimlerinin cemevlerinde asilmasina kafayi takmis, ve bundan'da cok rahatzizmi$. Sen birkere alevi olamassin, cünkü aleviligi daha algilayamamissin. Birak insanlar bir de yakin tarihimizin en degerli ve bircok alanda en zor devrimleri gerceklestirmis, türk toplumuna kimligini hatirlatmis, kadin erkek esitligine ruh kazandirmis bir ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürkün resmini oraya assin, sen eger bunu oraya yakistiramiyorsan, bende ozaman bütün resimleri asili tüm araplarin hepsine itiraz ederim.