@omererbil

Mahkeme Topçu Kışlası'na dur dedi!

Mahkeme Topçu Kışlası'na dur dedi!
Mahkeme Topçu Kışlası'na dur dedi!
Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği'nin 6. İdare Mahkemesi'ndeTaksim Topçu Kışlası projesine karşı açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi! Topçu Kışlası projesi iptal edildi.
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

Radikal.com.tr - Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından Gezi Parkı’nda Topçu Kışlası yapımına onay veren karara İstanbul 6. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği mahkemeye müracaat ederek, ‘‘Topçu Kışlası süsü verilen alışveriş merkezi yapılmasına olanak tanıdığı ileri sürülen 27/02/2013 tarihli, 139 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını’’ istedi.

Dernek dün mahkemeye dilekçe vererek acil karar alınmasını istedi. Bunun üzerine mahkeme akşam saatlerinde şu kararı aldı; ‘‘Davanın durumu ve uyuşmazlığın niteliği gözetilmek suretiyle davalı idarenin 1. savunması (Kültür ve Turizm Bakanlığı) alınıncaya veya bilgi ve belgeler gönderilip, yürütmenin durdurulması hakkında yeni bir karar alınıncaya kadar yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne oy çokluğuyla karar verildi.’’

İçinde buz pateninin de yer aldığı Mimar Halil Onur’un hazırladığı Topçu Kışlası projesi, II Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından geçtiğimiz ocak ayında reddedilmişti. Kurul kararında, projenin 1800’lerde yapılan Topçu Kışlası’nın ‘özgün mimarisi’ne dair yeterli bilgi ve belge içermediği belirtilmiş ve Gezi Parkı’nın günümüzdeki durumuna atfen “Günümüzde 60-70 yıllık kullanım değeri ile tarihe belgelik eden bir nitelik kazanmış” ve “İstanbulluların kolektif belleğinde yer etmiş” denilerek projeyi kabul etmemişti.

Daha sonra Başbakan Recep tayyip Erdoğan ‘reddi reddedeceğiz’ açıklamasında bulundu. Bu açıklamadan yaklaşık üç hafta sonrada Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Topçu Kışlası’nın yapımına izin verdi. Yüksek Kurul, bölge kurulunun kararını neden iptal ettiğine dair gerekçe göstermedi. Karar metninde yalnızca kışlanın ‘sosyo-kültürel’ amaçlı kullanılacağı belirtilerek şöyle denildi; “Taksim Meydanı ve Parkı ile bütünleşen yaklaşık 17 bin metrekarelik kamuya açık bir meydan düzenlemesi ve kapalı mekanların ise sosyo-kültürel amaçlı kullanımını öngördüğü anlaşılan avan projenin uygun olduğuna, bu nedenle İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunu’n kararının iptal edilmesine karar verildi...” denildi.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi asıl kararını verene kadar Gezi Parkı’nda herhangi bir inşaai faaliyette bulunulmasının önüne geçmek için yürütmeyi durdurdu. Şimdi bakanlığı yüksek kurulun almış olduğu kararın gerekçesini mahkemeye açıklaması bekleniyor. 

İşte yürütmeyi durdurma kararının belgesi: