Mahkemeden Ağar'a bayram hediyesi

Mahkemeden Ağar'a bayram hediyesi
Mahkemeden Ağar'a bayram hediyesi

Mahkemenin kararı, bayram sonrası cezaevine dönmeyi bekleyen Ağar a hediye oldu.

Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Ağar’ın denetimli serbestlik hakkını iptal eden kararı kaldırarak Kurban Bayramı sonrası cezaevine gitmesinin önünü kapattı. Mahkeme ayrıca, denetimli serbestlikten yararlanan bir kişinin daha önce işlediği bir suçtan dolayı bu hakkı yitirmesine yol açan yasa maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurma kararı aldı.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Altındağ Nüfus Müdürü Abdulmacit Baskın’ın öldürülmesiyle ilgili iddianameyi geçen günlerde kabul etmişti. İddianamenin bir numaralı sanığı ise dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’dı. Muğla İnfaz Hâkimliği, iddianamenin kabul edilmesi üzerine Ağar’ın denetimli serbestlik hakkından yararlanması kararını kaldırmıştı. Bu nedenle Ağar cezasının geri kalan kısmını çekmek için Kurban Bayramı sonrası cezaevine dönecekti. Ağar’ın avukatları karara itiraz etti. Avukatlar, itirazlarında ‘Denetimli serbestlik hakkından yararlanan bir kişinin açılan bir soruşturmada şüpheli olması halinde, bu hakkını kaybetmesine’ neden olan kanun maddesinin iptali için mahkemenin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasını talep etti.

‘Peşin suçlu ilan edilemez’

Avukat Abdulkadir Toluç, yaptığı itirazda, ortada sabit ve kesinleşen bir mahkeme hükmü olmadan hiç kimsenin suçu ilan edilmeyeceğini savundu. İtirazda, denetimli serbestlik hakkını kullanan bir kişinin soruşturmaya veya kovuşturmaya dahil edildiğinde bu haktan yoksun bırakılmasının, o kişiyi mahkeme kararı olmadan peşinen suçlu ilan etmek olduğu da savunuldu. İtiraz başvurusunda şöyle denildi: “Haklarında yalnızca soruşturma ve kovuşturma olmasını gerekçe göstererek bir kişinin denetimli serbestlik haklarının geri alınması bu imkândan faydalanan kişiler için mağduriyete yol açacaktır. Birtakım kişiler tarafından da tehdit, şantaj yoluyla kötüye kullanılabilecek bir durum oluşturur.”

İnfaz durduruldu

İtirazı görüşen Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Ağar hakkındaki kararı kaldırdı. Mahkeme ayrıca Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 105/a maddesinin 7. fıkrasının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu yapma kararı aldı. Karada, Anayasa Mahkemesi kararını verinceye kadar infazın durdurulduğunun da altı çizildi.

Ya beraat ederse

Mahkeme verdiği kararın gerekçesinde ise Ağar’ın yargılandığı davada beraat etme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekerek, şunları dile getirdi: “Toptancı bir anlayışın uygulamada hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması sebebiyle telafisi imkânsız durumlara sebep olabileceği, denetimli serbestlik tedbiriyle tahliye olan hükümlüler hakkında kötü niyetli olarak yapılacak şikâyetler veya ihbarla, ilgili kişi hakkında soruşturmanın başlatılmasının veya bunun sonucunda kovuşturmaya konu iddianamenin tanzimi ve mahkemece kabulüyle kovuşturma aşamasının başlamış olması durumunda, ileride soruşturma aşaması için kovuşturmaya yer olmadığı karar verilebileceği, kamu davası açılması sonucunda ise hükümlünün yargılama sonucunda beraat, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddi veya düşme kararı verilmesi halinde, telafisi imkânsız zararlara neden olacaktır.”