Mahkemeden CHP'ye demokrasi dersi

Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, son olarak Ertuğrul Günay'ı partiden ihraç eden CHP'ye 'hukuk ve demokrasi'yi hatırlattı. Mahkeme, CHP'li üç milletvekilinin ihraç kararını iptal gerekçesinde, genel merkezin ve yönetimin eleştirilmesinin 'parti suçu' sayılamayacağına dikkat çekti.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi
ZİHNİ ERDEM / Arşivi

ANKARA - Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, son olarak Ertuğrul Günay'ı partiden ihraç eden CHP'ye 'hukuk ve demokrasi'yi hatırlattı. Mahkeme, CHP'li üç milletvekilinin ihraç kararını iptal gerekçesinde, genel merkezin ve yönetimin eleştirilmesinin 'parti suçu' sayılamayacağına dikkat çekti.
Deniz Baykal başta olmak üzere parti yönetimini eleştiren Ahmet Güryüz Ketenci, Mehmet Tomanbay ve Hasan Aydın, disipline sevk edilmiş ve ağustos ayında ihraç edilmişti. Bu milletvekilleri ihraç kararının iptali istemiyle dava açmıştı. Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi yargıcı Süleyman Kapusuz, kararı 4 Ekim'de iptal etmişti. Bu üç milletvekiline partilerine dönüş kapısı açılırken, CHP yönetimi de iptal sonrası işlem yapmak için gerekçeli kararı beklemişti.
Yargıç Kapusuz, şimdi de iptal kararlarının gerekçelerini açıkladı. Kapusuz, yasa gereği temyiz edilemeyen, davacı vekiller ile davalı CHP Genel Merkezi'ne de iletilen dört sayfalık kararda, 'parti içi demokrasi'nin önemine işaret etti. Gerekçeli kararda şöyle denildi:
"Gerek Parti Meclisi, gerek bu kararda atıf yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu kararında ve ihraca ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararında, davacıların ihraçlarını gerektirir bir fiil somut olarak belirtilmemiştir.
Kararda belirtilen fiiller, Genel Merkez'in tenkidine yöneliktir ki, bu eleştiriyi ihraç sonucu doğuran parti suçu olarak nitelemek mümkün bulunmamıştır.. İsnat edilen fiillerin parti yönetiminin tenkidi ve bununla ilgili beyanlara dayandırıldığı görülmektedir. Parti yönetiminin ve yönetim anlayışının tenkidi hususlarının hukuk anlayışı, demokratik kurallar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmekte olup ihraç sonucuna gidilmesi tüzük hükümlerine uygun bulunmamıştır."
Yargıç, kararında, bu milletvekillerinin savunmalarını yapmadan ihraç edildiği görüşünü de vurguladı.