Mahkemeden Savcı Şanal'a ret

Mahkemeden Savcı Şanal'a ret
Mahkemeden Savcı Şanal'a ret
'Cüppeli Adalet' isimli kitabın kapağındaki "yeşil takkeli ve sakallı kişinin" kendisine benzetilerek, kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla tazminat davası açan eski Erzurum Savcısı Osman Şanal'a yargıdan kötü haber geldi. Mahkeme, Şanal'ın tazminat talebini reddetti

ANKARA - Gazeteci Yazar İlhan Taşçı, dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in tutuklanmasına yol açan olayları “Cüppeli Adalet” isimli kitabında anlatmıştı. Söz konusu kitabın içeriğindeki değerlendirmeler ve kapağında kullanılan fotoğrafla kişilik haklarının zedelendiğini savunan dönemin Erzurum Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal 15 bin TL tazminat talebiyle dava açtı. Savcı Şanal dava dilekçesinde şunları belirtti:: “Davalı tarafından, müvekkil (Şanal) hakkında eserde adı geçen birtakım cemaatlere ve gruplara yardım ettiği birçok kez zikredilmiş olup, ayrıca kitap içeriğinde müvekkilin aleyhine ve kişilik haklarını zedeleyecek şekilde çarpıtma haberler yapılmıştır. Bundan dolayı müvekkilin mesleki başarı ve itibarı zedelenmiştir. Salt bu kapak sayfası tasviri dahi mesleki onur ve şerefi ayaklar altına alınan müvekkilin haksız bir biçimde mağdur edilmesi ve kişilik haklarının zedelenmesi için yeterlidir.”

Davaya bakan Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, savcı Osman Şanal’ın tazminat istemini reddetti. Kitabın kapağındaki yeşil takkeli, sakallı kişinin savcı Osman Şanal olduğu iddiasıyla ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu: “Kitabın kapağında bulunan resim veya fotoğrafın davacıya benzediği hususunda dosyaya herhangi bir delil sunulmamıştır. Dava dilekçesinde belirtilen kitabın 64, 103. ve 109. sayfasındaki ifadelere gelince burada sürdürülen bir yargılama faaliyetiyle ilgili olarak eleştiri yapılıp, yazarın görüşü ortaya konulmuştur. Esası itibari ile hakaret niteliğinde olmadığı gibi, söylenen söz ve yazıların doğrudan davacıyı hedef aldığı ve böylelikle matufiyet unsurunun bulunduğundan söz edilemeyeceğinden neticede kamuoyunu bilgilendirilmesinin amaçlandığı kanaatiyle dava reddedilmiştir” (Radikal)