Majik'i yıkan otelin ruhsatı iptal edildi, tek duymayan Beyoğlu Belediyesi!

Majik'i yıkan otelin ruhsatı iptal edildi, tek duymayan Beyoğlu Belediyesi!
Majik'i yıkan otelin ruhsatı iptal edildi, tek duymayan Beyoğlu Belediyesi!
Taksim'de ruhsatı mahkeme kararıyla 108 gün önce iptal edilen, yıkılan Majik Sineması'nın yerine yapılan 17 katlı otel inşaatı hızla devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi, 'Karar hala elimize geçmedi' derken ruhsatı iptal ettiren davacı belediye hakkında suç duyurusunda bulundu
Haber: ELİF İNCE / Arşivi

Taksim’in göbeğinde, yıkılan Majik Sineması ve Maksim Gazinosu’nun yerine yapılan otel ve AVM’nin ruhsatı 1. İdare Mahkemesi’nin kararıyla 107 gün önce iptal edilmesine rağmen inşaat son hızla devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi yetkilileri, mahkeme kararının hala kendilerine tebliğ edilmediğini ileri sürüyor. Ruhsatın iptaliyle sonuçlanan davayı açan, inşaata komşu Metropark Hotel’in sahibi Mehmet Ali Durucan ise “İnşaatı durdurmayarak ve mühürlemeyerek suç işleniyor” diyerek Beyoğlu Belediyesi aleyhinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Durucan, “Mahkeme kararından beri inşaat çok hızlandı. Gece gündüz durmadan çalışıyorlar, 12 günde bir kat attılar. İnşaat neredeyse bitmek üzere ama belediye hala ruhsatı iptal etmemekte direniyor” dedi.

EMEK GİBİ KURUL ONAYIYLA YIKILDI

Tuna İnşaat’ın 17 katlı otel ve AVM projesi için İstanbul ’un 1914 yılında yapılan ilk sinema binası Majik yıkılarak Sıraselviler Caddesi’ne bakan cephesi askıya alınmıştı. II No’lu Koruma Kurulu’nun, kültür varlığı olarak tescilli binanın sadece cephesinin korunması yönünde verdiği karar, aynı Emek Sineması’nın yıkılarak AVM’ye dönüştürülmesi gibi tartışmalara yol açmıştı.

Projeye göre kentte sinema salonu olarak inşa edilen ilk bina olan Majik ile arkasındaki Maksim Gazinosu yıkılarak yerlerine otel ve ticaret merkezi yapılacak. Mimar Mehmet Alper’in Tures Mimarlık adına çizdiği projeye göre otelin yer üstünde 9, yer altında da 8 katı olacak. II No’lu Koruma Kurulu, tartışmalı kararında inşaatın Sıraselviler Caddesi’ne bakan cephesinde 27.50 metre (9 kata denk) yüksekliğe izin vermişti.

Şantiyeye komşu Metropark Hotel’in sahibi Mehmet Ali Durucan’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB ile Beyoğlu Belediyesi’ne açtığı davada mahkeme, inşaatın yapı ruhsatının yanında II No’lu Koruma Kurulu’nun projeyi onayladığı 21.07.2011 tarihli kararını ve Beyoğlu imar planlarının ilişkin kısımlarını da şehircilik-planlama ilkeleri ve kamu yararına aykırı bularak iptal etmişti.

‘AYRICALIKLI YAPILAŞMA HAKKI VERİLDİ’
1. İdare Mahkemesi, otelin yapılacağı parsele ayrıcalıklı yapılaşma hakkı verildiğine, bunun civardaki diğer parseller ve sit alanının tarihi dokusuyla uyumsuz olduğuna, yapılaşmanın - özellikle de otoparkların - trafiği sıkıştıracağına, ayrıca üzerinde kültür varlığı bulunan parsellerin birleştirilerek tek parsele dönüştürülmesinin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı olduğuna karar verdi.'İNŞAAT DAHA DA HIZLANDI'
Davayı açan Mehmet Ali Durucan, şantiyenin yanıbaşındaki Metropark Otel’in sahiplerinden. Eğer otel inşaatı yapılırsa arkadaki birçok binanın denize bakan cephesinin kapanacağını belirten Durucan, “Beyoğlu Belediyesi’ne mahkeme kararını elden verdim, hatta ıslak imzalı kararı da gösterdim ama ruhsatı iptal etmek için resmi tebliği beklediklerini söylüyorlar. İşin içinde büyük rant var. Davada karşı oy veren mahkeme başkanı da tam 2.5 ay boyunca imza atmayarak kararı bekletmişti. Zaman kazanmaya çalışılıyor. mahkeme kararından beri inşaat çok hızlandı. Gece gündüz durmadan çalışıyorlar, 12 günde bir kat attılar” dedi.

Proje daha önce TMMOB Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları tarafından dava konusu edilmişti. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, projeye itirazında “İlgili koruma bölge kurulunun evrensel, ulusal koruma ilkelerine aykırı olarak söz konusu alandaki mimari-kültürel mirasımız hakkındaki kararını sadece ön cephe koruma (restorasyon) projesinin uygunluğu kapsamına indirgeyerek yıkımına; 4305 m2'lik parselin tümünün yapılaşmasını öngören 8 bodrum kat, zemin kat ve sekiz normal katlı toplam 448028 m2'lik çevre ve metro güvenliğini de tehlike altına alacak bir yapı kompleksinin ortaya çıkmasına onay veren kararının da yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir” demişti. Radikal, Aralık 2011’de “Beyoğlu’nda Emek derken Majik de gitti” başlıklı haberinde 17 katlı otel ve AVM projesinin II No’lu Koruma Kurulu’ndan geçtiğini haberleştirmişti.

Beyoğlu'nda Emek derken Majik de gitti


İSTANBUL’UN İLK SİNEMA SALONUYDU
1914’te İstanbul’da ilk sinema salonu olarak Mimar Guilio Mongeri tarafından yapılan binanın ilk sahibi Sarızade Ragıp Paşa’ydı. Tescilli sinema yapısı Majik,Türk, Taksim, Venüs Sineması ve Maksim Gazinosu isimleri altında yıllarca İstanbul’a hizmet vermiş, 1970’lerden 2007’de AVM ve otele dönüştürülme çalışmaları başlayıncaya kadar Devlet Tiyatroları Taksim Sahnesi olarak işlevine devam etmişti.