Makam arabaları haziranda satılıyor

Başbakan Bülent Ecevit imzasıyla yayımlanan ve devletteki taşıt kullanımını büyük ölçüde sınırlayan genelgenin ardından, boşta kalan makam taşıtları haziran'da satışa çıkıyor.

Başbakan Bülent Ecevit imzasıyla yayımlanan ve devletteki taşıt kullanımını büyük ölçüde sınırlayan genelgenin ardından, boşta kalan makam taşıtları haziran'da satışa çıkıyor. Genelge uyarınca makam tahsisi kaldırılan ve havuza da dahil edilmeyen her türlü binek ve station-wagon türü taşıtlar cins, marka,
plaka numarası ve yaşlarını gösteren listeler ile birlikte Maliye Bakanlığı
Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ) ya da yetkili tasfiye birimlerine teslim edilecek. Söz konusu listelerin bir örneği de Başbakanlığa ve Maliye Bakanlığı'na bildirilecek. Kamu kuruluşları ayrıca, ellerinde bulunan Taşıt Kanunu'na tabi tüm taşıtların ekonomik ömrünü
doldurup, doldurmadığını 60 gün içinde tespit edecek ve ekonomik ömrünü dolduran bu taşıtlar da tasfiyeye tabi tutulacak.