Maliye Bakanlığı, Doğan Yayın Holding'e 826 milyon liralık rekor vergi cezası kesti

*Maliye, belgeleri yok sayarak Doğan Yayın Holding'e 2006'daki Doğan TV satışını 2007'de yapmış gösterip vergi kaçırdığı iddiasıyla 772 milyon TL ceza kesti *Holdingin diğer bazı iştirak satışları ve alımlarında da kaçak tespit ettiğini iddia eden Maliye'nin kestiği cezalarla toplam rakam 826 milyon TL'ye ulaştı


İSTANBUL - Türkiye’nin aralarında Radikal’in de bulunduğu en büyük gazetelerini ve televizyonlarını bünyesinde barındıran Doğan Yayın Holding’e seçim mitinglerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan savaş Maliye Bakanlığı’nın gönderdiği rekor vergi cezası tebligatıyla yeni bir aşamaya ulaştı.
Maliye Bakanlığı Halkalı Vergi Dairesi, Doğan Holding’in iştiraki Doğan Yayın Holding’e 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin olarak vergi inceleme raporlarını dayanak göstererek, başta iştirak satışı olmak üzere bazı ticari işlemlerde vergi kaçırdığı iddiasıyla 132 milyon 921 bin 473 TL tutarında vergi aslı ödemesiyle, 693 milyon 179 bin 4 TL tutarında vergi ziyaı ve 165 bin TL tutarında özel usulsüzlük cezalarını içeren toplamda yaklaşık 826 milyon 265 bin 477 TL’lik vergi-ceza ihbarnamelerini tebliğ etti.
Vergi inceleme raporlarına göre tebliğ edilen toplam vergi cezasının yüzde 93.5’ini oluşturan 772 milyon 506 bin 981 TL’lik bölümü Doğan Yayın Holding’in bağlı ortaklığı Doğan TV Holding A.Ş.’nin yüzde 25 hissesinin 2007 yılında Almanya’nın en büyük medya kuruluşlarından Axel Springer A.G.’nin yüzde 100 iştiraki olan Dreiundvierzigste Media Vermögengsverwaltungsgesellschaft GmbH’a satışında vergi ziyaına neden olduğu iddiasından kaynaklanıyor.

16 Kasım 2006 tarihli satış anlaşmasının 2 Ocak 2007’de kapandığı imza altına alındı.

İstisnadan yararlanamadı
İddiaya göre Doğan Yayın Holding iştirak satışını 2006 yılında gerçekleştirmesine rağmen aynı yılın kayıtlarına almadı ve satışı 2007 yılında yapılmış gibi gösterdi. Maliye denetmenleri de bu usulsüz işlem nedeniyle Doğan Yayın Holding’in Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen ‘iştirak satış kazancı istisnası’ndan yararlanamayacağına hükmetti.
Bunun ardından da satış kazancının tümü üzerinden Kurumlar Vergisi, bu verginin üç katı vergi ziyaı cezası, mahsup dönemi geçtiği için aslı talep edilmeyen geçici verginin üç katı hesaplanan vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam 772 milyon 506 bin 981 TL ceza kesti.

Alman medya devi Axel Springer, Doğan TV’nin yüzde 25’inin bedeli olarak 375 milyon avroyu 2 Ocak 2007’de Doğan Yayın Holding hesabına yatırdı.

Gerçek nedir?
Ancak Halkalı Vergi Dairesi’nin satışın 2007 yılında gerçekleştiğine ilişkin belgeleri yok sayarak öne sürdüğü iddialar gerçekleri yansıtmıyor. Doğan Yayın Holding’in mali açıdan baskı altına alınmaya çalışıldığı Doğan TV hisselerinin gerçek satış öyküsü şöyle:

* Doğan Yayın Holding, Doğan TV’nin yüzde 25’inin satışı konusunda Axel Springer AG ile anlaştı. Anlaşmaya varıldığı ‘özel durum’ açıklamasıyla 16 Kasım 2006’da İMKB’ye bildirildi. İMKB’ye yapılan aynı açıklamada yapılan bu anlaşmanın ‘şarta bağlı’ bir anlaşma olduğu ve ancak belirli koşulların sağlanmasıyla yürürlüğe girebileceği belirtildi.

* Aynı özel durum açıklamasında satış işleminin (kapanış) Axel Springer AG’nin Doğan TV’de yapacağı incelemenin (due dilligence) sonuçlanmasının ardından ve gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirileceği bilgisi de yer aldı.

* Konuya ilişkin ‘hisse devir anlaşması’nda tüm önşartların sağlanmasının ardından, hisse senetlerinin mülkiyetinin Axel Springer’e hukuken geçmesi ve 375 milyon avroluk hisse devir bedelinin de Doğan Yayın Holding hesaplarına girmesiyle hisse devir sürecinin tamamlanmış sayılacağı açıkça ifade edildi.
Yani tüm önşartların tamamlanmasının ardından paranın Doğan Yayın Holding hesaplarına girmesiyle devir gerçekleşmiş olacaktı.

* Türk Ticaret Kanunu’nun 416’ncı maddesine göre de nama yazılı hisse senetlerinde (Doğan TV Holding A.Ş. hisse senetleri nama yazılıdır) devir ciro edilmiş senedin devralana teslimiyle oluyor. Bu da yetmiyor, devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade ediyor.

Hisse devri, pay defterine 2 Ocak 2007’de işlendi. Para hesaba geçtiği ve hisseler de Axel Springer’e devredildiği için satış tamamlanmış oldu. 2007’de tamamlanan satışın kazancının Kurumlar Vergisi de 2007 Ocak-Mart döneminde geçici vergi beyanıyla ödendi.

Belgeler ne diyor?
Doğan TV’nin yüzde 25 hissesinin satışı, ‘hisse devir sözleşmesi’ndeki tüm önkoşulların yerine getirilmesinin ardından hisse senetlerinin mülkiyetinin 2 Ocak 2007’de ciro edilmek suretiyle Axel Springer AG’ye geçirilmesiyle tamamlandı. Yani hisse devri 2007 yılında gerçekleştirildi.
375 milyon avroluk hisse bedelinin de aynı gün Doğan Yayın Holding hesaplarına girdiği belgelerde görülüyor. Bu işlemin de tamamlanmasının ardından ‘hisse devir sözleşmesi’ndeki tüm koşullar yerine getirildiği için medya devi Axel Springer ile 2 Ocak 2007’de karşılıklı mutabakat (closing momerandum) imzalandı ve hisse devir süreci tamamlandı.
Axel Springer AG’ye devredilen hisseler yine aynı gün Doğan TV Holding A.Ş. pay defterine de kayıt edildi. Belgeler ve olayların akışı Doğan TV Holding A.Ş. hisse senedi devir işleminin 2007’de tamamlandığını gösteriyor.
Vergi inceleme raporlarında bunun yanı sıra iştirak hisselerinin satın alınmasına ilişkin finansman giderlerinin (kur farkı ve faiz giderleri) gider yazılamayacağı iddia edildi. İştirak (Doğan Raks Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.) hisse senedi satışından doğan zararın kabul edilmeyerek kurum kazancından indirilemeyeceği belirtilen raporda, senede bağlanmış hisselerin satışında KDV ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Yasal hak kullanılacak
Raporda, bunların yanı sıra iştirak (ANS Uluslararası Yapım Yayın Reklamcılık A.Ş.) hisse senedi satışından doğan kazancın Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8/12 maddesi kapsamındaki iştirak hisseleri satış kazancı istisnasından faydalanamayacağı gerekçeleriyle Doğan Yayın Holding A.Ş.’ye 53 milyon 758 bin 496 TL vergi cezası daha kesildi. Böylelikle kesilen vergi cezası 826 milyon 265 bin 477 TL’ye ulaştı. Doğan Yayın Holding Halkalı Vergi Dairesi tarafından düzenlenen vergi inceleme raporlarında yer alan iddialara karşı her türlü yasal hakkını kullanacağını açıkladı.

Hisseler dip yaptı
Rekor vergi cezası haberinin İMKB’ye bildirilmesinin ardından dün Doğan Holding ve Doğan Yayın Holding hisse senetleri dip yaptı. Doğan Yayın Holding hisseleri günü yüzde 17.74’lik düşüşle 51 kuruştan, Doğan Holding hisseleri ise yüzde 14.06’lık düşüşle 55 kuruştan kapattı. (Radikal)

‘Yasalara ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğlerine uygun davrandık’
Maliye Bakanlığı Halkalı Vergi Dairesi’nin inceleme raporlarında yer alan ve hukuki dayanağı olmayan iddialara karşı her türlü yasal hakkını kullanacak olan DYH (Doğan Yayın Holding) , İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) da bir açıklama yaptı.
İMKB’ye gönderilen DYH?açıklamasında şu görüşlere yer verildi:
“2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin vergi inceleme raporlarında eleştiri konusu yapılan şirketimiz uygulamalarının yasal düzenlemelere ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğ, sirküler ve muktezalarına uygun olduğu düşünülmektedir. Vergi inceleme raporlarında yer alan iddialara karşı her türlü yasal hakkımız kullanılacaktır.”
826 milyon TL’lik rekor vergi cezasının haksızlığını vurgulayan Doğan Yayın Holding, ayrıca bu konuya ilişkin şu noktalara da dikkat çekti:

* Söz konusu satışa ilişkin anlaşma 2 Ocak 2007’de imzalandı, hisse senetlerinin üzerine ciro edilerek imzalandı. Aynı gün para tahsil edilerek hisse senetleri Axel Springer’e teslim edildi.

* Vergi hukukuna göre vergiyi doğuran olay bu tarihte yani 2 Ocak 2007’de gerçekleşti. Doğan TV Holding’in yüzde 25 hissesinin satış bedeli olan 375 milyon avro karşılığı hesaba girdi. Bu satıştan net 591 milyon lira kâr elde edildi. ‘

Şartların hepsini sağladık
Türk Vergi Kanunlarına göre, iştirak satış kazancının kârın yüzde 75’inin vergiden istisna tutulduğunu hatırlatan DYH yetkilileri, şu bilgileri verdi:
“Çünkü iki yıldan fazla bir süreyle bu hisseler DYH’de. Vergi istisnası için bu kazancın beş yıl süreyle şirkette tutulması gerekiyor. Biz kanunun istediği şartların hepsini sağladık. Satış kârının yüzde 75’ini Kurumlar Vergisi’nden istisna ederek bilançoya koyduk. Yüzde 25’lik kısmını ise vergiye tabi kıldık. Yüzde 25 hissenin satış kazancı olan 591 milyon liranın yüzde 25’i üzerinden 2007 Ocak-Mart döneminde geçici vergi beyanımızla birlikte yüzde 20 Kurumlar Vergisi’ni ödedik.”

Uzlaşma olmayacak
Vergi inceleme raporlarıyla Maliye, Doğan Yayın Holding ‘vergi kaçakçılığı yaptı’ diyerek yönetim kurulu üyeleri hâkkında suç duyurusunda bulunma imkanı elde ediyor. Raporlarda ileri sürülen iddia vergi kaçakçılığı olduğu için suç duyurusunun işleme konulması durumunda ise yargılama Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılıyor. Böyle olunca da Maliye ile herhangi bir uzlaşmanın da önü kesiliyor.
Vergi inceleme raporlarında yer alan ve buna dayanılarak vergi cezası kesilen bir diğer uygulama da DYH’nin senede bağlanmış hisse satışından KDV?hesaplamaması.

Sonuçlar olumsuz olur
DYH?yetkilileri bu konuda yaptıkları açıklamada şu görüşleri dile getirdi:
“Senede bağlanmış hisse satışında KDV?hesaplanması gerektiği yönünde bir yorumla bilgimiz dahilinde ilk kez karşı karşıya kalınmaktadır. Yabancıların son beş yılda ülkemize önemli yatırımlar yaptığı ve bu kapsamda, iştirak hissesi satın almak suretiyle birçok şirketimize iştirak ettiği bilinmektedir. Rapordaki iddia kabul gördüğü takdirde son beş yılda iştirak hissesini satmış birçok gerçek ve tüzelkişi için vergi matrah farkı veya vergi ziyaı cezası hesaplanması gündeme gelecektir.
Senede bağlanmış hisselerin satışında KDV hesaplanması yönündeki yorumların özellikle dış finansman ve kaynak ihtiyacının arttığı bir dönemde ülkemiz için olumsuz sonuçlarının olması kaçınılmazdır”